Mistrz Branży - interaktywny portal dla piekarzy, cukierników, lodziarzy.

Ku promocji produktów zbożowych, smacznych i zdrowych

dodano , Redakcja AK

Podczas konferencji prasowej "Smaczne i zdrowe - nasze produkty zbożowe" (13 listopada) dużo się mówiło na temat działań Agencji Rynku Rolnego, rosnącego eksportu produktów rolno-spożywczych oraz oczywiście spadku spożycia pieczywa. Podkreślano również fakt, że Polacy za mało jedzą pieczywa z pełnego przemiału.

 

Problemem jest nie tylko spadające spożycie pieczywa, ale fakt, że chleb coraz częściej jest zastępowany przez inne produkty zbożowe, jak zauważył p.o. prezesa Agencji Rynku Rolnego Lucjan Zwolak. Ponadto Polacy rzadko sięgają po zdrowe pieczywo z pełnego przemiału, np. chleb razowy czy typu graham. Produkcja tych wyrobów w naszym kraju nie przekracza 4%, podczas gdy w Niemczech stanowi ona ok. 20% ogólnej produkcji, w Szwecji i Norwegii – 15%. Stąd potrzeba promocji na szeroką skalę, a przede wszystkim funkcjonowania systemów jakości żywności. Konsumenci zwracają bowiem uwagę na jakość żywności i jej pochodzenie, co tym samym tworzy popyt na rozpoznawalne i uznane znaki o gwarantowanej jakości produktów spożywczych. W Polsce od kilku lat mamy krajowe systemy jakości żywności, jak:
- Integrowana Produkcja
(system dotyczący produkcji pochodzenia roślinnego, zwracający szczególną uwagę na ochronę środowiska oraz zdrowie ludzi, zmodyfikowany pod kątem norm Federacji Rosyjskiej)

- Jakość Tradycja (wyróżnia produkty żywnościowe wysokiej jakości z uwzględnieniem produktów tradycyjnych. Do systemu przyjmowane są produkty posiadające szczególną jakość, reputację lub inne cechy odróżniające je od pozostałych z tej samej kategorii. Prowadzony jest przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego)

- System QMP (określa standardy dotyczące chowu zwierząt, żywienia, transportu oraz produkcji mięsa wołowego)

- System Jakości Wieprzowiny PQS

- System Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP (w ramach systemu do tej pory powstały normy dla mięsa wieprzowego, mięsa z piersi kurczaka, indyka oraz polskiej gęsi owsianej).

Promocja na szeroką skalę

Lucjan Zwolak wspomniał również o Branżowym Programie Promocji Branży Polskich Specjalności Żywnościowych (na lata 2012-2015), który realizuje ARR. Jest to program przygotowany w ramach projektu systemowego "Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych". Celem działań jest wykreowanie nowych, silnych polskich marek, które będą rozpoznawalne na świecie i kojarzone z Polską, czemu ma służyć kompleksowa i usystematyzowana promocja produktów polskich przedsiębiorców za granicą. Działania promocyjne są przeznaczone dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność w sektorach: przetwórstwa (mięsa, mleka, owoców i warzyw, kawy i herbaty) oraz produkcji (serów, soków z owoców i warzyw, produktów przemiału zbóż, pieczywa, wyrobów ciastkarskich i ciastek, makaronów, kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych, wódki, cydru i pozostałych win owocowych, piwa oraz innych niedestylowanych napojów fermentowanych. Rynkami docelowymi są: Rosja, Niemcy, Chiny, Francja, Ukraina, Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Również Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych (PZPRZ) – jak przekonywał członek zarządu PZPRZ Piotr Doligalski – od 2010 r. prowadzi liczne kampanie edukujące konsumentów i promocję spożycia produktów zbożowych z mąki pełnego przemiału. Działania finansowane są z Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych, opierają się na spotkaniach z konsumentami m.in. podczas targów spożywczych i dożynek. Organizowane są także specjalne szkolenia dla piekarzy.

Dyrektor departamentu promocji i komunikacji w ministerstwie rolnictwa Anita Szczykutowicz dodała, że w Polsce powstaje coraz więcej lokalnych inicjatyw mających na celu promocję polskiej tradycyjnej żywności. Dużym zainteresowaniem cieszy się resortowy program Poznaj Dobrą Żywność, a znak PDŻ jest rozpoznawalny przez 25% polskiego społeczeństwa.

Jeść zdrowo

Dr inż. Ewa Sicińska z Katedry Żywienia Człowieka SGGW zachęcała do spożywania produktów pełnoziarnistych. Jak przekonywała, że chleb oraz inne produkty pełnoziarniste zapobiegają wielu chorobom, np. serca, niedokrwieniu, cukrzycy II stopnia, otyłości czy niektórym nowotworom. Badania potwierdzają, że u osób spożywających od 3 do 5 porcji produktów pełnoziarnistych dziennie, w porównaniu do osób, które wcale tych produktów nie jedzą bądź jedzą je, ale w niewielkim stopniu, ryzyko zachorowania na choroby sercowo-naczyniowe obniżyło się o 21%, cukrzycy II stopnia o 6%, obserwowano też mniejszy przyrost masy ciała.

Spożywanie posiłków to nie tylko zaspokojenie głodu, ale przede wszystkim możliwość spotkania z bliskimi, wspólnego biesiadowania i delektowania się smakiem. – Produktem, który pierwszy przychodzi na myśl, gdy mówimy o produktach zbożowych, jest „chleb”. Dopiero po nim przypominamy sobie pozostałe rodzaje pieczywa. Chleb jest od wieków podstawą pożywienia i symbolem dobrobytu – powiedział Marek Gąsiorowski ze Slow Food Polska. Dodał jednocześnie, że konsumenci powinni oceniać jakość pieczywa i produktów zbożowych, kierując się trzema zasadami Slow Food: – good – czyli świeża i smaczna sezonowa dieta, clean – produkcja żywności nieszkodząca środowisku, dobrostanowi zwierząt i naszemu zdrowiu, fair – etyczne podejście do konsumenta, pracownika i konkurenta.

***

Konferencja Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych to już 3. spotkanie z cyklu, finansowane ze środków Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych. Jak co roku patronem medialnym spotkania była redakcja "Nowej Wsi Europejskiej".

Chleb pełnoziarnisty dostarczyła Spółdzielnia Piekarsko-Ciastkarska, a grójeckie jabłka bracia Maliccy z firmy Benfix. Pokaz mąki różnego rodzaju goście konferencji mogli obejrzeć dzięki Młynom Szczepanki.