Mistrz Branży - interaktywny portal dla piekarzy, cukierników, lodziarzy.

Expo Sweet 2023 – podsumowanie targów przez firmę Geth

dodano , geth, materiał promocyjny

Zakończyła się jubileuszowa, 15. edycja Expo Sweet w Warszawie. Choć hale tych targów zdominowane zostały przez wydarzenia oraz nowości cukierniczo-lodziarskie, liczba odwiedzających, a tym samym zainteresowanie urządzeniami piekarskimi były nadspodziewanie duże.

Kto nas odwiedził?
Klienci z terenu całej Polski (niebagatelne znaczenie ma centralne położenie Warsza­wy), klienci, którzy mają koncepcję stwo­rzenia butiku piekarniczego i poszukują technologii oraz wyposażenia, klienci, któ­rzy dowiedzieli się o nowościach na naszym stoisku, np. o bezolejowej dzielarce ARTE­ZEN czy autorskiej stacji rozładunku peel­boardów z wózków garowniczych AMOS.

 

Nastroje inwestycyjne
Mimo trudnej sytuacji rynkowej (inflacja, rosnące koszty energii) nie dało się odczuć rezygnacji, wręcz przeciwnie dominowały optymizm i zapał do inwestycji w urządze­nia pozwalające na redukcję kosztów eks­ploatacji oraz eliminację fizycznej, trudnej pracy w rzemiośle (stacje automatycznego załadunku pieców wsadowych, stacja naci­nania pieczywa, bezolejowe dzielarki, robot do rozładunku peelboardów, automatyczne przelotowe smażalniki).

 

Co się cieszyło poularnością?
Zainteresowaniem cieszyły się rozwiązania zdalnego nadzoru, kontroli czy sterowania stacjami odpieku pieczywa MIWE. Klien­ci szukali również informacji dotyczących efektywnych i sprawdzonych systemów odzysku energii. Hasło reklamowe „dzielarka bezolejowa” zatrzymywało gości przy dzielarce do chle­ba CALYBRA marki ARTEZEN. Użytkownicy dzielarek olejowych z dużym apetytem pa­trzyli na naszą „nowość”, kalkulując swoje oszczędności wynikające z zastosowania systemu oil free. Dla podniesienia jakości produktów (roż­nej wielkości i smaku) klienci poszukiwali nowych technologii. Z przyjemnością ofe­rowaliśmy urządzenie do produkcji kwasu pszennego Tradilevain. Kwas pszenny, który cechuje się znacznie łagodniejszym niż kwas żytni smakiem i zapachem, podnosi jakość nie tylko tradycyjnego pieczywa, ale i pro­duktów delikatesowych, w tym pączków. Goście zainteresowani byli również piecem MIWE condo ze względu na różną wielkość przeznaczonym zarówno do zakładów rze­mieślniczych, jak i sklepów z odpiekiem, cukierni czy hoteli. Z powodu zastosowania płyt hertowych upieczony w tym piecu pro­dukt przywołuje w pamięci smak pieczywa rustykalnego.

Naszym największym eksponatem był ro­bot do rozładunku peelboardów z wóz­ków garowniczych o nazwie AMOS. Jest to ogniwo uzupełniające automatyzację załadunku pieców wsadowych, w przypad­ku kiedy produkty z garowni wyjeżdżają na wózku z peelboardami. Robot samo­dzielnie przejmuje odbiór desek z wózka, przekazując je na taśmę transportową. Niebagatelne znaczenie ma fakt, że deli­katna struktura garowanego kęsa pozo­staje nienaruszona. Jak określił to jeden z naszych klientów, ten robot wykonuje „kawał dobrej roboty”.Organizacja
Organizator targów stanął na wysokości zadania. Przygotowanie imprezy, działania reklamowe przyniosły bardzo dobre efek­ty w zakresie frekwencji. Miła atmosfera, sprawna organizacja sprzyjały nie tylko wystawcom, ale i odwiedzającym. W dobie dostępności materiałów rekla­mowych, filmów czy tzw. „showroomów”, gdzie w szczegółach można obejrzeć pre­ferowane urządzenie, przyciągnięcie tak dużej liczby ludzi z branży mogło wydawać się nie lada wyzwaniem. Jednak po raz kolejny okazuje się, że wirtualne spotka­nia z klientami nie zastąpią tych na żywo, aczkolwiek mogą być (wartościowym ską­dinąd) uzupełnieniem ścieżki prowadzącej do zakupu. Jako wystawca jesteśmy bardzo zadowo­leni ze spotkań na naszym stoisku. Nie każde oznacza „nowy projekt handlowy”, ale z pewnością jest swego rodzaju baro­metrem nastrojów rynkowych i inspiracją do świadczenia jeszcze lepszych usług.