Mistrz Branży - interaktywny portal dla piekarzy, cukierników, lodziarzy.

Dokładne planowanie, mniej pośpiechu

dodano , csb system, materiał promocyjny

Systemy do planowania produkcji oznaczają większą elastyczność procesów i niższe koszty. Przy czym najlepiej jest, gdy są one bezpośrednio zintegrowane z oprogramowaniem ERP.

Integracja wszystkich obszarów
Podczas gdy przy zastosowaniu tradycyjnych narzędzi do planowania pojawiają się problemy w przypadku nieoczekiwanych zmian czy nieplanowanych przestojów maszyn i urządzeń, dedykowane systemy do planowania i sterowania produkcją (PPS) zapewniają większą elastyczność w takich sytuacjach. Najlepiej, gdy w zakładzie nie ma już rozwiązań rozproszonych, lecz jeden program zintegrowany z systemem ERP. Przede wszystkim dlatego, że system ERP jako centrum danych płynnie integruje wszystkie kluczowe obszary przedsiębiorstwa, od zaopatrzenia poprzez magazyny i dyspozycje aż do sprzedaży oraz łączy wartości zadane produkcji i pojedyncze obszary produkcyjne w jeden proces produkcji.

Poniżej przedstawiamy kilka dodatkowych kryteriów, które musi spełnić system planowania produkcji:

- Optymalne planowanie surowców, materiałów pomocniczych i eksploatacyjnych w taki sposób, żeby właściwe surowce o właściwej jakości zawsze były dostępne we właściwym czasie na właściwych miejscach

- Zapewnienie możliwości planowania zgrubnego oraz planowania szczegółowego

- Zaplanowanie optymalnej kolejności produkcji tak, aby zredukować czas przezbrojenia maszyn do minimum. Decydujące czynniki przy ustalaniu sekwencji realizacji zamówień to kolor, tekstura, składniki (alergeny/GMO) oraz procedury zakładowe

- Udostępnienie elastycznych narzędzi do wprowadzania bieżących zmian

- Utrzymanie stale wysokiego wykorzystania mocy produkcyjnych na wszystkich etapach produkcji i we wszystkich wydziałach

- Dokładne zaplanowanie serwisu maszyn i urządzeń

- Optymalizacja procesów wewnętrznej gospodarki magazynowej


Sterowanie produkcją przy użyciu oprogramowania
Poza wymienionymi powyżej kryteriami oprogramowanie musi także dysponować różnymi scenariuszami planowania. Tylko wtedy można optymalnie sterować procesami produkcyjnymi, a jednocześnie pozostawić planistom pewną elastyczność.

Moduł do planowania w Systemie CSB oferuje scenariusze planowania w trzech horyzontach czasowych: krótko-, średnio – i długoterminowym. Elastyczne narzędzia planistyczne umożliwiają optymalne planowanie, organizację i sterowanie wszystkimi zasobami, takimi jak człowiek, materiał i maszyna, nawet w przypadku nagłych wahań popytu i dużej różnorodności produktów. To wszystko zapewnia świeżość towarów, maksymalne obłożenie maszyn, szybszą realizację procesów i w rezultacie także wyższą gotowość do realizacji dostaw. Przy użyciu indywidulanie skonfigurowanej macierzy planowania można połączyć wszystkie istotne informacje, takie jak zlecenia, dostępne ilości, receptury, ograniczenia i procedury z odpowiednim wymiarem czasowym, a następnie przejrzyście przedstawić te dane w prostej formie. Czy to horyzont krótko-, średnio – czy długoterminowy – planowanie zawsze odbywa się w tym samym programie. Z reguły mówimy o trzech etapach: w pierwszym kroku tworzona jest macierz planowania, następnie planista lub dysponent weryfikuje skalkulowaną wielkość produkcji, a na koniec generowany jest plan dla wszystkich etapów procesu produkcyjnego.

Wszystkie zależności widoczne na pierwszy rzut oka
Na końcu procesu planowania prawie wszystko jest już jasne: zlecenia produkcyjne są automatycznie rozdzielone na maszyny i linie w obszarze produkcji i pakowania, a praca zaplanowana zgodnie z kwalifikacjami i dostępnością pracowników. Brzmi jak perfekcyjny plan? Nie, ponieważ perfekcyjne plany nie istnieją: dni świąteczne, akcje promocyjne, a nawet pogoda mają ogromny wpływ na sprzedaż, a tym samym na planowanie produkcji. Słoneczne i upalne lato zwiększa popyt na lekkie posiłki, produkty na grilla i orzeźwiające napoje. Z kolei przy niższych temperaturach zwiększa się sprzedaż na przykład pieczeni wołowej.

Szczególnie w takich przypadkach ważne jest to, aby oprogramowanie uwzględniało w planowaniu nie tylko dane historyczne, ale również zezwalało na wprowadzanie bieżących modyfikacji. Jedną z głównych zalet planowania produkcji w Systemie CSB jest możliwość zwizualizowania zależności, które wynikają na przykład z zastosowanej metody produkcji, stopnia wykorzystania maszyn, dostępności personelu czy specyfiki produktów. Dodatkowo, program ERP szybko zidentyfikuje ewentualne nadwyżki lub niedobory oraz opóźnienia na produkcji, co z kolei pozwoli kierownikowi produkcji na szybką reakcję.

Wszystko poszło zgodnie z planem?
Planowanie to połowa sukcesu. Ale nawet najlepszy plan na nic się nie przyda, jeśli produkcja nie odbywa się zgodnie z nim. Dlatego zalecamy połączenie planowania produkcji z rejestracją danych produkcyjnych. Dzięki temu kadra zarządzająca zawsze ma do dyspozycji rzetelne informacje zwrotne w formie porównania wartości planowych i rzeczywistych. Monitorowanie produkcji w czasie rzeczywistym umożliwia szybkie podjęcie koniecznych działań zaradczych i zapewnia stały dostęp do kluczowych informacji, w oparciu o które można długoterminowo zoptymalizować cały proces produkcji, efektywnie zorganizować procesy zachodzące w zakładzie, a także zmniejszyć odsetek wybrakowanych towarów do minimum.


Autor: Adrian Bogacz CSB-System Polska Sp. z o.o.

Zapraszamy do obserwowania profilu CSB-System Polska na portalu LinkedIn oraz do zapoznania się z treściami w naszej strefie blogowej.