Mistrz Branży - interaktywny portal dla piekarzy, cukierników, lodziarzy.

Minimalne wynagrodzenie 1500 zł

dodano , Redakcja AK, materiał promocyjny

Od 2012 r. minimalne wynagrodzenie na pełnym etacie wzrośnie z 1386 zł do 1500 zł. Oznacza to wzrost dodatków za pracę w nocy.

 

Dodatki za pracę w porze nocnej wynoszą 20 proc. stawki godzinowej, która wynika z minimalnego wynagrodzenia za pracę, zgodnie z art. 151[8] kodeksu pracy.

Aby obliczyć stawkę godzinową, należy minimalne wynagrodzenie (1500 zł) podzielić przez liczbę godzin pracy w miesiącu, kiedy zatrudniony będzie pracował w porze nocnej.

W 2012 r. dodatki za godzinę pracy w porze nocnej wyniosą: w styczniu, lutym, maju i listopadzie - 1,79 zł, w kwietniu - 1,88 zł dla zatrudnionych od poniedziałku do piątku oraz 1,79 zł dla zatrudnionych od wtorku do soboty, w marcu, lipcu i sierpniu - 1,70 zł, w czerwcu i wrześniu - 1,88 zł, w październiku - 1,63 zł, w grudniu - 1,97 zł.

Dodatki dla zatrudnionych na część etatu są takie same jak dla zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

źródło: PAP