Mistrz Branży - interaktywny portal dla piekarzy, cukierników, lodziarzy.

Szkolenia – zainwestuj w siebie! [Przegląd firm szkolących 2022]

dodano , Administrator

Oferta szkoleń dostępnych onli­ne i stacjonarnie jest naprawdę bardzo szeroka! Oprócz ośrodków szkoleniowych w wielkich miastach niemal w każdym zakątku Polski prowadzone są też szkolenia specjalistyczne. Niezależnie od tego, czy jesteś początkujący, czy szu­kasz kursu dla zaawansowanych, istnieje ku temu możliwość.

Najważniejszą kwestią jest jednak motywacja! Zanim zdecydujesz się na określony typ szkolenia, przemyśl dokładnie swoje potrzeby, bo tak de facto może ono oferować o wiele więcej niż tyl­ko nabycie nowych umiejętności i pozna­nie technik cukierniczych czy lodziarskich.

Nowe umiejętności
Oczywistym pozytywem wynikającym z udziału w szkoleniu jest nabycie nowych umiejętności i poszerzenie kompetencji za­wodowych. Podpatrując pracę mistrza, od­bieramy także jego styl pracy, przekazuje on coś więcej – filozofię pracy. Podejmując się nowych wyzwań i ucząc się, wzmacnia­my też poczucie własnej wartości i prze­konanie o profesjonalizmie. Rozwijając się, czujemy się po prostu lepiej – to dodaje nam pewności siebie.

 

Inspiracje
Mimo że konkretne szkolenie branżowe do­tyczy wąskiej specjalizacji, danego tematu, tak naprawdę nie uczymy się wyłącznie trików technicznych, inspirujemy się także wzajemnie pomysłami prowadzącego i współuczestników. Taka wymiana doświadczeń, pomysłów to dodatkowy bonus. 

Kontakty i współprace
To co często wymieniane jest jako największa wartość szkolenia, to fakt wejścia do grupy nowych ludzi, z którymi często nawią­zujemy trwałe znajomości, a nawet przyjaźnie. To także sposob­ność do podjęcia współprac, znalezienia nowego miejsca pracy lub chociażby wzajemnej pomocy zawodowej. 

 


 

Nasi goście

 


Jacek Zięba, market development manager
(Akademia Mistrza)

W okresie przedpandemicznym wszystkie nasze szkolenia cieszyły się ogromną popularnością za­ równo ze względu na tematykę, jak i na ekspertów, którzy je prowadzili. Ich zakres dobierany jest do panujących trendów i zapotrzebowania płynącego z rynku. Słuchamy naszych klientów i szyjemy na miarę każde ze spotkań. Nasi eksperci podpowiadają, jakie nowości, trendy warto prze­mycać w trakcie szkoleń. Na nasze szkolenia przyjeżdżają przede wszystkim osoby, które chcą się czegoś nauczyć, czymś zainspirować i to nie­zależnie od tego, czy są początkujące, zaawansowane, zda­rzają się też osoby spoza branży. Nasze szkolenia komponu­jemy tak, aby nikt nie czuł, że czegoś nie potrafi, że ma jakieś braki. Wszystko jest tak poukładane, że każdy kursant musi zrealizować całość programu. Wszystkiego dotknąć, wszyst­kiego spróbować. Nieważne, że coś za pierwszym razem nie wyjdzie – powtarza się to tak długo, aż kursant opanuje daną czynność.

Szkolenie zawsze ma podobny scenariusz. Spotykamy się w Wolsztynie w poniedziałek wieczorem, przy kolacji oma­wiamy przebieg szkolenia, co będziemy robić, poznajemy się. Wtorek i środa to dni intensywnej pracy – żaden z elemen­tów nie może być pominięty, stanowi bowiem część większej układanki, w środę na podsumowaniu powstają cukiernicze dzieła sztuki.

Okres pandemiczny w naszym przypadku zahamował szko­lenia w Wolsztynie. Podjęliśmy taką decyzję, ponieważ wie­my, jak ważne jest zdrowie każdego z nas, wiemy, że kursanci wracają do domów i zakładów pracy – bezpieczeństwo ich i wszystkich dookoła jest dla nas bardzo ważne. Nie organi­zowaliśmy szkoleń online, bo wiemy, że najlepsze są te twarzą w twarz – gdzie uczestnik może i musi doświadczyć tego, co robi, przejść każdy etap. Nauczyć się na własnych błędach. Mamy na swojej stronie sporo materiałów szkoleniowych, każdy może z nich coś wyciągnąć, czymś się zainspirować. Liczę, że w 2022 roku zaczniemy się spotykać w realu, szkolić się, wymieniać doświadczenia.

 

Michał Świerad, technolog, product manager
(Akademia Umiejętności Inspiracja, Barbara Luijckx)

W okresie pandemicznym wszystkie szkolenia prowadzone przez naszą akademię (zarówno te online, jak i stacjonarne) cieszyły się dużą popularnością – klienci bardzo chętnie zgłaszali się na nie i często dopytywali o kolejne. Były wśród nich zarówno osoby początkujące, jak i na poziomie zaawansowanym. Myślę, że czas pandemii znacząco wzmógł chęć udziału w szkoleniach, ponieważ przez ponad rok praktycznie nikt ich nie organizował.

Na początku 2021 roku większość szkoleń była prowadzona w formie online – najwięcej uczestników mieliśmy na szkoleniach o tematyce walentynkowej, wielkanocnej i inspiracjach na lato. W czasie pandemii prowadziliśmy dużo szkoleń online, w każdym z nich uczestniczyło kilkaset osób, jednak kiedy można  było już prowadzić szkolenia w formie stacjonarnej, to skupiliśmy się na nich. Szkolenia face to face zawsze będą bardziej miarodajne, ponieważ kursanci pod okiem technologa sami wykonują desery, zaś szkolenia online mają charakter pokazu.

Szkolenia w okresie jesiennym odbywały się już stacjonarnie, w tym przypadku zdecydowanie największe było zainteresowanie szkoleniami o tematyce jesiennej i bożonarodzeniowej. Praca w Akademii Umiejętności Inspiracja i realizowane w niej kursy kręcą się dookoła pór roku i świąt okolicznościowych, które w pewien sposób wyznaczają ich rytm.

Większość naszych szkoleń to warsztaty dwudniowe. Jest to spowodowane tym, że ciężko w ciągu jednego dnia zrobić kurs, w czasie którego przygotowujemy wszystkie elementy deseru od A do Z. Jedynym wyjątkiem są niektóre szkolenia dla gastronomi, tutaj zdarzają się szkolenia jednodniowe.


Kasia Fojcik-Graczkowska
(Cukiernia Hania)

Jeszcze przed pandemią starałam się raz w mie­siącu organizować szkolenie dla uczniów i ta cy­kliczność przyciągała uczestników. Obecnie dbam przede wszystkim o to, by przygotować młodych kucharzy do konkursów – od receptury po końcowe danie. Widzę, że ma to sens i to napawa mnie nadzieją i chęcią do dalszej pracy – młodzie ludzie chłoną wiadomości, tworzą własny talerz, łą­czą smaki, nie boją się niespotykanych połączeń smakowych i co najważniejsze – każda nieudana próba czegoś ich uczy. Są pewni swoich dań, a to bardzo ważne w dalszej pracy. Na po-czątku tworzę własny talerz, tłumaczę poszczególne techniki, procesy, walory smakowe. Następnie uczniowie sami przygo­towują danie czy deser i wtedy pojawia się magia! Każdy widzi to inaczej – ile talerzy, tyle różnych pomysłów, dla uczniów to zupełnie inna forma nauki, która przynosi dużo dobrego. Jestem zwolennikiem szkoleń stacjonarnych, osobisty kon­takt jest bardzo istotny, nawiązujemy wtedy relacje, razem degustujemy, dokładamy przypraw, potem dyskutujemy o smaku, bo mamy taką możliwość. Na żywo jestem w sta­nie podejść do wszystkich, skosztować, doradzić, po prostu być. Online to zupełnie inna bajka, wiem, bo córka ma zajęcia gastronomiczne online i na pewno bardzo się różnią.


Agnieszka Szulc, dyrektor marketingu firmy PGD

Największą popularnością cieszą się szkolenia lodowe zarówno z produkcji lodów rzemieślni­czych, jak i tematyki pokrewnej, np. tortów lodo­wych. Ważnym punktem programu są także szkolenia z cukiernictwa deserowego, szczególnie ciastek indywidualnych, kawiarnianych, monoporcji. Natomiast naszymi kursantami są w zdecydowanej większości profesjonaliści, czyli osoby działające już w branży, mające spore doświadczenie, chcące poszerzyć wiedzę z danego tematu.

W zeszłym roku zorganizowaliśmy wiele szkoleń online, dotyczyły one głównie tematyki biznesowej. Ta forma niestety mocno ogranicza możliwość rzetelnego przeszkolenia uczestników z umiejętności praktycznej produkcji, a na tym w szczególności zależy kursantom. Dlatego u nas szkolenia online to przede wszystkim szkolenia wewnętrzne, przeznaczone dla pracowników firmy. Większość trwa jeden dzień, jest skupiona na określonej węższej tematyce. Organizujemy także szkolenia trwające dłużej, zazwyczaj są to szkolenia dwudniowe.

 

Magdalena Kubiś
(Akademia Tortu)

Akademia Tortu jest wyłącznie szkołą online. Z dumą mogę powiedzieć, że odkąd ją prowadzę, zaintere­sowanie naszą szkołą jest ogromne i ciągle rośnie. Wydaje się, że z racji pandemii to zainteresowanie szkoleniami online jeszcze się zwiększyło, bo dla niektórych jest to obec­nie jedyna forma dokształcania się. My właśnie na tym się skupiamy: przygotowujemy tutoriale i sesje online w czasie rzeczywistym, zapraszamy ekspertów, prowadzimy darmo­we kursy online. Osobiście bardzo doceniam tę formę uczenia się. W nowocze­snym świecie, gdzie wszyscy narzekają na brak czasu, szko­lenie, na które nie trzeba jechać, dostosować się do terminu i tym podobne, to coś bardzo pożądanego i ułatwiającego ży­cie. Można je włączyć w dogodnej chwili, choćby w nocy, i bez dodatkowych przerw na kawę, w spokoju doszkolić się. Być może tak forma nie zastąpi szkolenia na żywo, ale jest doskonałą alternatywą – dla niektórych wystarczającą, dla innych wstępem lub uzupełnieniem nauki.

Kursanci najczęściej szukają szkoleń, które pomogą im wy­konać tort czy deser z efektem wow, aby zaprezentować się z najlepszej strony i tym samym przyciągnąć klientów. Nieko­niecznie chodzi o coś, co się od razu sprzeda, raczej technikę czy kompozycję, gdzie będą mogli pokazać swoje zdolności, umiejętności i talent potencjalnym klientom. W mojej szkole online obecnie prym wiodą monoporcje i tor­ty musowe. Następne na podium są ciekawe tekstury i torty antygrawitacyjne.

Przede wszystkim należy dokładnie wiedzieć, na jakie szko­lenie chcemy się udać, kto je prowadzi, jakie ma kwalifikacje i doświadczenie. Czy szkoleniowiec jest kompetentny w danej dziedzinie, jakie krążą o nim opinie, jaki ma dorobek. Należy także gruntownie i z uwagą przestudiować program szkolenia, dowiedzieć się w szczegółach, co będzie prezentowane. Czy zaplanowane tematy rzeczywiście uzupełnią moją wiedzę, czy nie powielają tego, co już umiem i wiem. Zawsze warto też upewnić się, czy trzeba coś ze sobą przynieść, kupić czy zamówić z wyprzedzeniem.

Wydaje mi się, że każdy, kto szuka szkolenia, wie, jakie tema­ty go interesują i na jakim poziomie się znajduje. Jakie ma umiejętności, a co wymaga doszlifowania. Każde szkolenie powinno być szczegółowo opisane i dawać rozeznanie, jakiego typu uczestnicy mogą się na zgłaszać i jakich umiejętności prowadzący będzie się po nich spodziewał, a co sam zaoferuje.


Marta Kwidzińska
(Besova – kawiarnia z przyjemnością)

Wszystkie szkolenia, w których uczestniczyłam, były wartościowe i z każdego wyniosłam naprawdę wiele. Szczególnie myślę o pierwszym szkoleniu w życiu z Markiem Moskwą, które odbyło się jeszcze przed otwarciem mojej kawiarni. Będąc totalnym laikiem, poznawałam podstawy cukiernictwa – był to dla mnie ogromny szok, zyskałam dużo wiedzy i większą świadomość tego, w co zamierzam się „wpakować”. To były dwa najcięższe dni w moim życiu, w Marka chyba też.

Dla mnie szkolenia w formie online i stacjonarnej są tak samo wartościowe, aczkolwiek to, które z nich wybiorę, zależy od tego, czego aktualnie potrzebuję. Podobnie jeśli chodzi o szkolenie stacjonarne, w mojej pracowni czy wyjazdowe. Jeśli dotyczy określonej pracy, receptur i nowości dla mojej firmy to zdecydowanie preferuję te stacjonarne. Jeśli chcę poznać ludzi z branży, popracować z nowymi szkoleniowcami oraz wzmocnić motywację do pracy to zdecydowanie preferuję wyjazdowe.