Mistrz Branży - interaktywny portal dla piekarzy, cukierników, lodziarzy.

ATLAS – nowoczesny system załadunku i rozładunku pieców piekarniczych

dodano , ibis, materiał promocyjny

System załadunku i rozładunku ATLAS i piece termoolejowe IBIS to gwarancja ekonomii wynikającej ze wzrostu produkcji przy zachowaniu najwyższej jakości i równomierności wypieków.

Właściciele piekarni rzemieślniczych borykają się z pro­blemami „brakujących rąk do pracy”, koniecznością re­dukcji kosztów i nieustannym podnoszeniem standardów pracy. Kluczowymi czynnikami pozostają również jakość pieczy­wa i wydajność produkcji. Odpowiedzią na te wszystkie kwestie ze strony polskiego producenta maszyn i pieców piekarniczych
– firmy IBIS – jest system załadunku i rozładunku ATLAS zapro­jektowany na miarę współczesnej piekarni. Należy mieć na uwa­dze, że automatyzacja piekarni nie oznacza rezygnacji z produkcji rzemieślniczej.

 

Koniec z dźwiganiem ciężkich aparatów załadowczych i wyładunkiem łopatami
Ręczny załadunek wymaga tężyzny fizycznej. Nieustanne dźwiganie aparatów załadowczych może prowadzić do bólu pleców i innych urazów, będących następstwem przeciążeń układu mięśniowo­-szkieletowego. System załadunku i rozładunku ATLAS przejmuje najcięższą pracę fizyczną i jednocześnie odciąża pracowników. Do obsługi zestawu składającego się z dwóch pieców PKT 6.270 o łącznej pow. wypiekowej 54 m2 i systemu ATLAS potrzebny jest tylko jeden operator odpowiedzialny za umieszczenie na czas wózków z bocznymi aparatami załadowczymi w stacji dokującej.

Oszczędność czasu i gwarancja bardzo wysokiej jakości wypieku
Załadunek i rozładunek odbywa się automatycznie oraz trwa bardzo krótko, przy czym jest realizowany z dokładnością co do sekundy. Tylko i wyłącznie piece termoolejowe (ze względu na swoją budowę) dają możliwość wypieku wsad za wsadem przez 24 godziny przy zachowaniu niepowtarzalnej atmosfe­ry pieczenia i równomierności wypieku. Szybkie zasadzanie i rozładowywanie gwarantuje mniejsze wychładzanie się pie­ców, natomiast przy produkcji ciągłej skrócenie czasu produkcji chleba o nawet 20%.

ATLAS to rozwiązania XXI wieku
Automatyka firmy Siemens daje gwarancję niezawodności i cią­głości pracy. Mocną stroną systemu IBIS ATLAS są serwonapędy charakteryzujące się niespotykaną wydajnością i niezawodnością w działaniu. Wykorzystuje się je wszędzie tam, gdzie kluczowym elementem są pozycjonowanie, dynamika ruchu i konieczność precyzyjnego sterowania.Automatyzacja załadunku i wyładunku
Proces ładowania ciasta na aparat załadowczy może przebiegać na kilka sposobów:
• ręczne wykładanie ciasta z koszyków garowniczych bezpo­średnio na taśmę,
• ręczne rozładowywanie bocznych aparatów załadowczych bezpośrednio na taśmę,
• automatyczne pobieranie ciasta z aparatów załadowczych na stół pośredni. Wózek z aparatami umieszczany jest w stacji dokującej. Sterowanie piecami i systemem ATLAS odbywa się z poziomu pulpitu operatorskiego (znajdującego się na stacji dokującej)

Olej termalny, będący medium grzewczym w piecach termoolejowych, zapewnia szybką cyrkulację i jest błyskawicznie rozprowadzany w panelach grzewczych. Technologia gwarantuje zawsze równy rozkład temperatury w komorach wypiekowych co przekłada się na równomierny wypiek. Ze względu na łagodną atmosferę piece termoolejowe mają najlepsze właściwości wypiekowe.


Dostępne są różne warianty rozładunku pieców:
• ręczne zdejmowanie produktów z taśmy i odkładanie na wózki do studzenia,
• automatyczny rozładunek produktów na wózki do studzenia,
• rozładunek na taśmę transportującą produkty do magazy­nu. Taśma zakończona jest ślizgiem i obrotowym stołem odbiorczym. 

 

TERMOSYSTEM – technologia przyszłości
Olej termalny, będący medium grzewczym w piecach termoolejowych, zapewnia szybką cyrkulację i jest błyskawicznie rozprowadzany w panelach grzewczych. Technologia gwarantuje zawsze równy rozkład temperatury w komorach wypiekowych co przekłada się na równomierny wypiek. Ze względu na łagodną atmosferę piece termoolejowe mają najlepsze właściwości wypiekowe.