Mistrz Branży - interaktywny portal dla piekarzy, cukierników, lodziarzy.

Modernizując, nie możesz pominąć aspektów energetycznych

dodano , geth, materiał promocyjny

Ten, kto dba o przyszłość swojej piekarni, musi myśleć o systemach odzysku energii. Dotyczy to nie tylko nowo budowanych zakładów, ale też piekarni poddawanych modernizacji.

W parze z nowymi pomieszczeniami i organizacją produkcji wymieniane są m.in. piece, co powinno zmusić inwestora do rozważenia inwestycji w odzysk energii.

Modernizacja niekoniecznie musi prowadzić do zwiększenia wydajności (choć to jeden z jej głównych celów, oprócz poprawy jakości). Konkurencja nie śpi. Choćby dlatego należy wykorzystać każdą możliwość dającą szansę na ekonomiczną produkcję, utrzymując jej efekty na stałym wyso­kim poziomie. Inwestując w piece, warto utrudnić sobie podejmowanie decyzji i zdecydować się na testy porównawcze urządzeń od różnych do­stawców, analizując nie tylko efekt wypiekowy, ale również zużycie energii. Aby wychwycić rzeczywiste wartości zużycia energii, trze­ba umieć interpretować właściwe kryteria, np. zużycie energii na kilogram pieczywa. Tylko wówczas można realnie porównać piece. Wśród głównych kryteriów poddawanych analizie są: zużycie energii w liczbach, ale też stopień utraty wagi produktu po wypieku (im mniejszy, tym lepsza trwałość produktu).Piece obrotowe
Jedną z wielu zalet pieca obrotowego MIWE roll- in e+ jest to, że nadaje się nie tylko do wypieku drobnego pieczywa, ale i chlebów, które wymagają innej atmosfery pieczenia. Jest to możliwe dzięki sterowaniu mas powietrza przez system MIWE air:control, który w sposób znaczący wpływa na efekt wypiekowy. Na każdym etapie procesu można zdefiniować ilości mas powietrza (8 stopni na każdy program). W efekcie można uzyskiwać pro­dukt zarówno z delikatną, jak i chrupiącą twardszą skórką. Dobre poznanie możliwości pieca obrotowego MIWE roll-in e+ pozwala na świadome ich stosowanie. Dla wielu piekarzy szerokie spektrum możliwości wypiekowych jest ważnym argumentem przy wyborze właściwego pieca. Przemawia za tym dynamika rynku i upodobań konsumenta. Być dobrze przy­gotowanym oznacza móc elastycznie reagować na potrzeby rynku.

Piece wsadowe
Podobnie rzecz ma się z piecami wsadowymi. Niemal każdy in­westor stawia na piece z podwyższoną półką, tak by nie odcinać sobie drogi do kolejnego etapu modernizacji w automatyzację załadunku. Cyklotermiczne piece wsadowe MIWE ideal e+ wyposażone są w palnik modulowany (system vario bake). Przekłada się to na dużą „zwinność” (płynność) w realizacji krzywej tempera­tury. Wydajność (moc) palnika, sterowana jak pedał gazu, nie przekracza aktualnego zapotrzebowania (powyżej parametrów korzystnych dla produktu).

 

Wymiennik ciepła
Generalnie każdy piec wymaga osobnego komina. Choć nie za­wsze. Inwestując w wymiennik ciepła MIWE eco:nova, spaliny kilku pieców odprowadzane są tym samym kominem, stąd na dachu piekarni widoczny jest jeden, a to znacząco obniża koszty inwestycji. Instalacja zyskuje też na estetyce wykonania. Na ogół jednak motorem inwestycji w wymiennik ciepła nie jest komin, a chęć (konieczność!) oszczędzania energii.

Każdy zakup systemu odzysku energii poprzedzony jest analizą energetyczną danego zakładu na bazie kalendarza produkcji. Tylko w ten sposób można uchwycić wartości energetyczne. Rozdzielnie pary i spaliny doprowadzone do wymiennika ciepła generują znaczną ilość energii, która magazynowana jest w zbiornikach z wodą, a ta wykorzystywana jest jako nośnik energii.
W zakresie pakietu energetycznego MIWE oferuje również zbiorniki na wodę. Energia cieplna ze zbiorników wykorzystywana jest w procesach produkcyjnych, tzn. garowniach i chłodnio-garowniach, zamiast kosztownego grzana energią elektryczną. Do ogrzewania ciepłej wody użytkowej i budynków. W lecie powstają nadwyżki energii, można ją jednak wykorzystywać do pracy innych urządzeń, np. do eksploatacji myjek.

 

W celu kontroli rożnych parametrów i funkcji sterowania stworzono pakiet MIWE eco:control, który jest nadrzędnym systemem sterowania urządzeń zespolonych. Liczniki energii gwarantują przejrzystość i wykazują, czy są nadwyżki energii, czy jej poziom jest niski. Oczywiście oszczędności energetyczne są policzalne. Firma MIWE oferuje w pakiecie systemu energetycznego nie tylko obietnicę oszczędności, ale skrupulatny monitoring. Dzięki temu użytkownik może ogarnąć kwotowo zasoby i zużycie prądu, a przez to wykazać źródła błędu. Obserwując wzrosty i spadki na czujnikach temperatury przy zbiornikach energii, można wyciągać wnioski dotyczące zmagazynowanej lub wykorzystanej energii.

Wymiennik ciepła MIWE eco:nova może być ustawiany obok pieców, przechwytując „nadwyżki” energetyczne. Instalacja kominowa i jej projekt ujęte są w cenie pakietu energetycznego MIWE. Model „wszystko z jednej ręki” jest znacznie wygodniejszy. W razie pytań, wątpliwości doradza jeden fachowiec, a wszelkie usterki usuwane są przez jedną firmę.
Inwestując w modernizację zakładu, należy rzeczowo i bez uprzedzeń rozważyć różne możliwości. W przypadku pieców każdy model ma swoje plusy i minusy. Ważne jest, czy dany piec zrealizuje typowe dla zakładu założenia jakościowe produktu oraz utrzyma w pewnych granicach koszty eksploatacji. Odzysk ciepła należy analizować w kontekście możliwych źródeł wtórnego zastosowania, w innym przypadku inwestycja może być nieopłacalna.

Małgorzata Majdan
PPGHU GETH, generalny przedstawiciel firmy MIWE w Polsce