Mistrz Branży - interaktywny portal dla piekarzy, cukierników, lodziarzy.

Kierowanie piekarnią w nieprzewidywalnych czasach

dodano , Redakcja PS

Niebywałe, jak szybko może zmienić się porządek świata. Niewidoczny, a jednak bardzo groźny wróg – koronawirus czeka w natarciu. Destabilizuje całą gospodarkę i potęguje niepokój. Branża piekarnicza ma szansę przetrwać, gdyż naszą misją jest karmienie ludzi, musimy jednak dobrze przygotować się na nowy układ sił na rynku.

Nie zamierzam bawić się w proroka, ale racjonalnie po­dejść do zagadnienia, z którym przyjdzie nam się zmie­rzyć w kolejnych miesiącach, a może nawet latach. To nie czas, by siedzieć z założonymi rękami, zaklinać rzeczywistość czy opierać strategię działania na pobożnych życzeniach, trzeba przygotować się do walki o firmę, pracowników i konsumenta.
Należy skoncentrować się szczególnie na trzech aspektach, które pozwolą nam konkurować na rynku, utrzymać płynność finansową i zaskarbić sobie sympatię zagubionego klienta.

Pierwszy kluczowy obszar to zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa w zakresie ochrony przed zachorowa­niem na koronowirusa. Wdrożenie nadzwyczajnych zasad hi­gieny, które powinny stać się kluczowym nawykiem każdej firmy. Kolejny obszar to aspekt ekonomiczny, czyli minimalizowa­nie kosztów i marnotrawstwa w całym łańcuchu wypieku chleba: od zakupu surowców po dostawę do ostatecznego klien­ta. I ostatni, ale równie ważny to sprzedaż rozumiana jako wni­kliwa stała obserwacja zachowań konsumentów, których zwyczaje żywieniowe zmienią się radykalnie w miarę rozwijającej się sytuacji na rynku pracy.

Jak przygotować się do walki o przetrwanie?
- przygotować mentalnie zespół do czekającej fali nieprzewi­dywalnych zmian w organizacji,
- dokonać obiektywnej oceny posiadanych zasobów i możliwo­ści ich efektywnego wykorzystania,
- nie poddawać się panice, racjonalnie gospodarować i świa­domie zarządzać.

Istotne jest także to, by być dobrym przykładem i inspirującym przewodnikiem dla zespołu, bo w jedności, to we współtworze­niu tkwi cała moc naszej firmy. Trzymam kciuki za waszą i moją firmę. Damy radę!

 

Zachowaj spokój i zarządzaj z głową

BEZPIECZEŃSTWO

- zapewnij środki myjące, dezynfekujące, maski/przyłbice, rękawiczki, osłony miejsc sprzedaży
i zaznacz bezpieczne odległości przy ustawianiu się do kas
- wydrukuj instrukcje dotyczące zachowania higieny i bezpiecznych norm postępowania
- organizuj regularne spotkania z kadrą kierowniczą w celu przekazania bieżących informacji dotyczących zasad odpowiedzialnego zachowania się w i poza miejscem pracy


EKONOMIA

- renegocjuj umowy najmu lokalu  (produkcyjnego, magazynowego lub sprzedażowego),  powołując się na wzajemne wsparcie lokalnego biznesu
- opracuj harmonogram wysyłania pracowników na urlopy (w pierwszej kolejności te zaległe)
- renegocjuj wynagrodzenia na transparentnych dla wszystkich warunkach  w celu utrzymania kadry pracowników


SPRZEDAŻ

- przebuduj strukturę oferty produktowej na podstawie zachowań zakupowych klientów (redukuj liczbę produktów wysoko przetworzonych na rzecz produktów pierwszej potrzeby i z długim terminem przydatności do spożycia)
- wprowadź usługę dostawy do klienta po określeniu odległości i wartości koszyka zakupowego
- uaktywnij się w mediach społecznościowych, informując klientów o bieżącej działalności piekarni zarówno w zakresie wdrażania zasad bezpieczeństwa, jak i nowych usług czy produktów

 

 

dr inż. Alina Śmiłowska, strateg, innowator, humanista
Kontakt tel.: 509 099 513