Mistrz Branży - interaktywny portal dla piekarzy, cukierników, lodziarzy.

Przedsiębiorca w koronawirusie – felieton Agaty Hagno, prezes DPM Doradztwo Personalne

dodano , Redakcja AK

Sytuacja przedsiębiorstw w dobie koronawirusa jest wyjątkowo trudna. Nikt nie był przygotowany na nagły zwrot akcji. Choć przedsiębiorcy stanęli w obliczu nowych wyzwań, jednak można im stawić czoło – przekonuje Agata Hagno, prezes DPM, firmy członkowskiej Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Sytuacja przedsiębiorstw w dobie koronawirusa jest wyjątkowo trudna. Należy tu szczególnie zwrócić uwagę na fakt, że jeszcze około 2 miesięcy temu wszyscy funkcjonowaliśmy w taki sam utarty sposób i nikt nie był przygotowany na nagły zwrot akcji. Ponadto ostatni kryzys, jaki mieliśmy na świecie, miał miejsce w 2009 r., czyli 11 lat temu. Jak wiemy, powrót do normalnego funkcjonowania rynku to okres około 9 lat.  

Wg danych statystycznych w marcu zostało zamkniętych około 50 tys. firm, a dziennie dzisiaj w Polsce zostaje zawieszonych ok. 48 tys. firm samozatrudniających. Wstępne dane mówią, że około 2 mln Polaków pozostanie bez pracy. Mówi się, że będzie ok. 10% bezrobotnych, chociaż moim zdaniem będzie to zdecydowanie wyższy odsetek. Czyli rynek będzie już rynkiem pracodawcy zamiast dotychczasowej sytuacji, czyli rynkiem pracownika. Najgorszym jest fakt, że cała gospodarka na świecie stanęła w miejscu, co nawet podczas toczących się wojen nigdy nie występowało. Jest to zaskakująca sytuacja dla nas wszystkich. Nikt z nas nie przygotował się na tak trudny czas. Jest to zastraszające z punktu widzenia funkcjonowania globalnej gospodarki. 

Przedsiębiorca w obliczu nowych wyzwań

Szczególnie mocno sytuacja ta dotknęła firmy zamknięte przez władze, typu usługi fryzjerskie czy też gastronomię lub hotele. W wyniku paniki część naszych przedsiębiorców już zamknęła swoje działalności, obawiając się o potężne zadłużenie i brak możliwości spłaty zaległości. Pozostali nadal podtrzymują swoje działalności, borykając się z wieloma problemami. Do głównych problemów należy zaliczyć:

1. słabe rozeznanie w obecnych specustawach dotyczących tarczy antykryzysowej,
2. rozterki dotyczące zwalniania lub obniżania wakatu pracowników,
3. stan obniżonej odporności psychicznej,
4. decyzje dotyczące zmiany profilu działalności, jeżeli takie biorą pod uwagę, aby się dostosować do potrzeb rynku,
5. obawiają się nowych norm funkcjonowania na rynku ekonomicznym.

Szukaj realnej pomocy, rozmawiaj i buduj dobre relacje

W kwestii nowych tarczy antykryzysowych prowadzący działalność powinni kierować się do urzędów miast oraz instytucji zrzeszających przedsiębiorców, takich jak Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach czy Inicjatywa Firm Rodzinnych. Te instytucje obecnie wzmocniły działania doradcze. Oczywiście są one prowadzone online, więc jeżeli Twoja obsługa komputera jest niewystarczająca, należy zapytać rodzinę czy pracowników Twojej firmy o wsparcie w tej nowej formie komunikacji.

 

Część naszych przedsiębiorców nadal ma obawy przed otrzymaniem doradztwa dalszego lub bliższego, ponieważ uważają, że będzie to wyrazem ich słabości. Moim zdaniem będzie dokładnie odwrotnie, czyli wyrazem siły przedsiębiorcy. Ponadto w kwestii zmiany profilu działalności w celu dostosowania się do rynku doskonałym pomysłem jest zasięgnięcie informacji u członków rodziny i współpracowników. Polecam tu szczególnie rozmowę z młodszym pokoleniem.

W kwestii obniżonej odporności można zalecić porady u psychologa lub też rozmowy z najbliższymi. Te czasy szczególnie nam pokazują, jak ważne jest budowanie dobrych relacji, zaufania wśród rodziny i najbliższych, w tym również pracowników firmy.

Ponadto pomimo wszystko zachowanie spokoju wewnętrznego może być naszym motywatorem do działania i wewnętrznego wzmocnienia.                                                                                

Agata Hagno
Prezes / udziałowiec DPM sp. z o.o. – firmy członkowskiej RIG Katowice