Mistrz Branży - interaktywny portal dla piekarzy, cukierników, lodziarzy.

Celny strzał

dodano , bmc polska, materiał promocyjny

Zazwyczaj tworzenie pralin to kilkuetapowa i wymagająca sztuka, która zajmuje sporo czasu. Może być inaczej, jeśli wdroży się technologię One Shot, pozwalającą przyspieszyć i ułatwić produkcję.

Technologia One Shot, czyli w do­ słownym tłumaczeniu „jeden strzał”, oznacza produkcję pra­liny wraz z nadzieniem za jednym razem  – urządzenie w tym samym czasie tworzy korpus, a jej wnętrze jest wypełniane na­dzieniem i zamykane. Proces odbywa się jednocześnie, dając kompletnie wykończo­ną pralinę. Jej kształt zależy od wzoru for­my, którą zastosuje użytkownik. Produkcja jest banalnie prosta – użytkownik wybiera na ekranie urządzenia wzór praliny, wciska Enter i produkcja rusza. Jak to możliwe? 
Tajemnicę skrywają dysze dozownika zbu­dowane z dwóch rurek, jedna umieszczona w drugiej. Dysza podająca nadzienie znajdu­je się w środku dyszy podającej czekoladę. Surowce są do nich doprowadzane za pomo­cą systemu kanalików w płycie mocującej. Urządzenia typu One Shot posiadają dwa podgrzewane zbiorniki: jeden na czekola­dę, drugi na nadzienie. Automat pobiera odpowiednią ilość, niezbędną do wykona­nia doskonałej praliny. Cukiernik może też zaprojektować własną pralinę, zmieniając procentowo wielkości składników, tak by końcowy produkt był zgodny z oczekiwa­niami klientów. 

 Czy to się opłaca? 
Taki system produkcji ma wiele zalet, m.in. obniża koszty produkcji, gdyż zamiast wielu etapów proces tworzenia czekoladowego korpusu i dodanie nadzienia odbywają się w jednym takcie dozującym. Dodatkowym walorem jest również mała ilość powietrza wtłaczanego podczas podawania nadzienia (eliminuje to wady produktów, tzw. dziur­ki w kuwerturze czy luki w nadzieniu), co ma znaczny wpływ na poprawienie jakości i trwałości mikrobiologicznej produktów. Dzięki ograniczeniu procesu do jednego taktu dozowania wzrasta ogólna atrakcyj­ność i jakość produktu nadziewanego. Technologia One Shot umożliwia produkcję pralin o zwiększonej zawartości nadzienia i pozwala zmniejszyć zużycie czekolady do 20%. Maksymalny procent nadzienia w pra­linie – przy odpowiednich parametrach – może wynieść nawet 80%. Ma to kluczowe znaczenie dla producentów w sytuacji, gdy ceny za ziarno kakaowe wciąż rosną. 

Zwrot inwestycji już po pierwszym roku produkcji! 
Urządzenia są przygotowane do pracy jako samodzielne jednostki, obsługiwane przez jednego pracownika, mogą również stano­wić główny element automatycznej linii do produkcji. Gwarantują one wydajność do 140 kg pralin na godzinę. Automatyczną linię produkującą praliny tworzą: 
1. OSM – system do wstępnego podgrze­wania form i podawania ich do One Shot wraz z magazynkiem na 40 form do pralin, 
2. OSD – dozownik One Shot, serce całej linii, 
3. OSV – stół wibracyjny, 
4. szafa lub tunel chłodniczy. 

więcej >>


Zalety technologii One Shot: 
• bardzo elastyczna, daje wiele możliwości i konfiguracji, 
• szybkość – w jednym takcie dozowane są nadzienie i czekolada, 
• oszczędność – przy małym nakładzie pracy powstaje kompletny produkt, 
• dużo lepsza jakość produktów – równo­mierne rozlanie czekolady, brak widocz­nego połączenia korpusu ze spodem praliny, gdyż korpus powstaje w cało­ści od razu, 
• możliwość uzyskania bardzo cienkiej warstwy czekolady – dozowanie do 80% nadzienia, 
• możliwość dozowania nadzienia z drob­nymi dodatkami. Technologia One Shot gwarantuje pralinę jakości premium, powtarzalność produktu, wydajność od 35 kg do 140 kg pralin na go­dzinę, a cała linia produkcyjna wraz szafą chłodniczą to tylko 5 m bieżących. 

Krzysztof Nałęcz, BMC Polska