Mistrz Branży - interaktywny portal dla piekarzy, cukierników, lodziarzy.

Piekarzu! Zgłoś się do nowego konkursu „MASTER BAKER 2019 – BAKEPOL”

dodano , Redakcja AK

Najwyższy czas pokazać, że praca piekarza jest równie widowiskowa, piękna i pociągająca, jak cukiernika i kucharza! Już niedługo, we wrześniu, będziemy mogli się o tym przekonać podczas konkursu dla piekarzy profesjonalistów oraz pasjonatów domowego i rzemieślniczego pieczywa. Od 1 lipca przyjmowane są zgłoszenia!

Konkurs jest otwarty dla wszystkich profesjonalnych piekarzy, a także amatorów wypieku domowego i rzemieślniczego pieczywa. Konkurs składa się z dwóch etapów: eliminacji drogą korespondencyjną, oraz części finałowej, która odbędzie się na targach BAKEPOL w dniach 12-13 września 2019 r. w Krakowie.
Spośród zgłoszonych do eliminacji prac fotograficznych Jurorzy wybiorą 6 najlepszych – po 3 wśród zawodowych piekarzy i amatorów.
Nagrodą główną jest tytuł „MASTER BAKER 2019 - BAKEPOL”, a także nagroda rzeczowa. Za drugie i trzecie miejsca przewidziane są dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Każdy z Uczestników eliminacji konkursu otrzyma potwierdzenie udziału w konkursie, a także nagrodę w postaci akcesoriów przydatnych dla piekarzy. Zapraszam do udziału i do zapoznania się z zasadami konkursu.

REGULAMIN [AKTUALIZACJA]

§ 1

Zadanie konkursowe do eliminacji

Aby wziąć udział w eliminacjach do konkursu należy wykonać zadanie konkursowe:

 • Upiecz chleb oraz bułki zakładając, że docelowo czas wykonania tego zadania na żywo przed Jury i publicznością miałby wynosić 4 godziny (czas na wyprowadzenie ciasta metodą jednofazową, bądź wyprowadzenie ciasta końcowego z kwasu lub zaczynu jeśli metoda wymaga kilku faz, dzielenie, formowanie, fermentację końcową oraz pieczenie).
 • Wyszczególnij składniki oraz opisz pobieżnie metodę wytworzenia (nie wymaga się podania szczegółowej receptury) oraz czym wyróżnia się Twoje pieczywo.
 • Wyślij swoje zgłoszenie z danymi kontaktowymi (zawierające imię, nazwisko, adres, email, telefon kontaktowy) na adres email: KonkursMasterBaker@gmail.com określając swoją grupę: ZAWODOWY lub AMATOR

Zadanie konkursowe do finału

 • Upiecz na żywo przed Jury i publicznością chleb oraz bułki, które wykonałeś jako zadanie eliminacyjne, w czasie konkursowym 4 godziny (licząc do wyjęcia produktów z pieca). Jeżeli metoda tego wymaga, Uczestnik może przywieźć własny zaczątek, naturalny kwas piekarski, gotowy zaczyn, drożdże, mieszankę surowców, część ciasta dzień wcześniej i przechować je w lodówce.
 • Przedstaw składniki, metodę wytworzenia oraz czym wyróżnia się Twoje pieczywo.

§ 2

Kryteria wyboru

Pieczywo powinno wyróżniać się walorami smakowymi, oryginalną formą, oryginalnością  doboru surowców i technologią wytworzenia. Warunkiem jest pieczywo wykonane metodami rzemieślniczymi, zgodnie z tradycyjną technologią piekarską, lub tradycyjnymi metodami ludowymi, lub być tzw. rękodziełem modernistycznym. Nie dopuszcza się stosowania komercyjnych, gotowych stabilizatorów, polepszaczy, fortyfikatorów. Składniki mogą pochodzić z upraw BIO lub konwencjonalnych.

§ 3

Termin zgłaszania prac do eliminacji

Prace należy zgłaszać w dniach 1 lipca – 23 sierpnia 2019.

§ 4

Nagrody w eliminacjach

Za uczestnictwo w eliminacjach każdy Uczestnik, którego praca zostanie zakwalifikowana, otrzyma potwierdzenie udziału oraz upominki.

Nagrody w finale w grupie ZAWODOWY

- za I miejsce – tytuł MASTER BAKER 2019 ZAWODOWY – BAKEPOL i komplet nagród rzeczowych
- za II i III miejsce – dyplom oraz komplet nagród rzeczowych

Nagrody w finale w grupie AMATOR

- za I miejsce – tytuł MASTER BAKER 2019 AMATOR – BAKEPOL  i komplet nagród rzeczowych
- za II i III miejsce – dyplom oraz komplet nagród rzeczowych

 § 5

Jury

Prace oceni Jury konkursu pod przewodnictwem dr Józefa Sadkiewicza – prezesa Instytutu Sadkiewicza CPKZ przy Zakładzie Badawczym Przemysłu Piekarskiego Sp. z o.o., w składzie Stanisław Butka – prezes Stowarzyszenia Rzemieślników Piekarstwa RP, Czesław Meus – przewodniczący komisji rewizyjnej Stowarzyszenia Polska Ekologia, Piotr Połomski – administrator facebookowej grupy „Domowy Piekarz”.

 

§ 6

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są: Stowarzyszenie Polska Ekologia oraz Stowarzyszenie Rzemieślników Piekarstwa RP, BAKEPOL – Targi Przemysłu Piekarskiego i Cukierniczego

§ 7

Uczestnicy

Konkurs jest otwarty dla miłośników rzemieślniczego pieczywa – dla piekarzy zawodowych, a także amatorów wypieku domowego.

§ 8

Zasady:

 • Uczestnicy mogą zgłaszać wyłącznie zdjęcia wypieków własnego autorstwa, które samodzielnie wykonali.
 • Jeden Uczestnik może wysłać maksymalnie 3 zgłoszenia w eliminacjach do konkursu, w przypadku nadesłania większej ilości zgłoszeń zakwalifikowane zostaną ostatnie trzy.
 • Zwycięzcy eliminacji konkursu zostaną ogłoszeni na fanpage Stowarzyszenia Polska Ekologia, na fanpage Stowarzyszenia Rzemieślników Piekarstwa RP, na fanpage portalu i czasopisma Mistrz Branży, na grupie "Domowy Piekarz", oraz powiadomieni przez Messenger.
 • Zwycięzcy finału konkursu zostaną wyłonieni na targach BAKEPOL, a także na fanpage Stowarzyszenia Polska Ekologia, na fanpage Stowarzyszenia Rzemieślników Piekarstwa RP, na fanpage portalu i czasopisma Mistrz Branży, na grupie "Domowy Piekarz"
 • Zwycięzcy konkursu wyrażają zgodę do nieodpłatnego udostępnienia organizatorom praw autorskich do prac w nieograniczonym czasie, do wykorzystania wyłącznie do celów związanych z konkursem.
 • Nagrody rzeczowe zostaną wysłane przez organizatorów, na koszt organizatorów tylko na terenie Polski
 • Szczegółowe informacje na temat zadania finałowego zostaną udostępnione do dnia 23 sierpnia 2019 roku.
 • Zwycięzcy eliminacji zobowiązani są do zadeklarowania chęci udziału w finale konkursu, przedstawić listę surowców, składników, niezbędnego sprzętu oraz ewentualnego noclegu do dnia 23 sierpnia 2019 roku.
 • Organizator zapewni nocleg dla uczestników finału konkursu na swój koszt.
 • Na potrzeby finału Organizator zapewni wszystkie niezbędne urządzenia, sprzęty i surowce.
 • Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną
 • Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu.
 • Przystępując do konkursu Uczestnik akceptuje zasady i regulamin konkursu

ORGANIZATORZY KONKURSU

PATRONAT I WSPARCIE
Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski
Patronat medialny objął portal Mistrz Branży i czasopismo Mistrz Branży
Wsparcie w przygotowaniu eliminacji konkursu udziela facebookowa grupa miłośników pieczywa „Domowy Piekarz”