Mistrz Branży - interaktywny portal dla piekarzy, cukierników, lodziarzy.

Śląsk wspólnie dla kształcenia zawodowego

dodano , Redakcja AK

Podczas Śląskiego Kongresu Zawodowego regionalne izby rzemieślnicze z terenu województwa śląskiego oraz Kuratorium Oświaty w Katowicach podpisały porozumienie w sprawie współpracy na rzecz poprawy stanu kształcenia zawodowego, w szczególności realizacji praktycznej nauki zawodu. Jakie działania przewidziane są w jego ramach?

Podczas zorganizowanego 26 marca br. przez Wojewodę Śląskiego i Śląskiego Kuratora Oświaty we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej Śląskiego Kongresu Zawodowego doszło do podpisania porozumienia dotyczącego podjęcia wspólnych działań na rzecz promocji kształcenia zawodowego oraz poprawy jakości i efektywności praktycznej nauki zawodu. Dokument ten jest naturalną kontynuacją porozumienia, które na szczeblu ogólnopolskim zawarły Związek Rzemiosła Polskiego w Warszawie oraz Ministerstwo Edukacji. Na Śląsku sygnatariuszami są Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej, Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Częstochowie oraz Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Połączone siły – większa efektywność

Celem porozumienia jest podnoszenie jakości kształcenia zawodowego oraz dostosowanie go do wyzwań rozwojowych i potrzeb rynku pracy. Ma być to możliwe między innymi przez działania w zakresie:

- programowania treści nauczania,
- organizacji praktycznej nauki zawodu w rzeczywistych warunkach pracy,
- a także przez przygotowywanie uczniów do nabywania uprawnień zawodowych.

Zadania, które stawiają przed sobą Kuratorium Oświaty Izby Rzemieślnicze województwa śląskiego, to także udostępnianie uczniom zajęć z doradcami zawodowymi, a nauczycielom kształcenia zawodowego kursów podnoszących kwalifikacje. Instytucje te zobowiązały się również w porozumieniu do zachęcania pracodawców-rzemieślników do udziału w wydarzeniach edukacyjno-zawodowych (tzw. dniach otwartych, uczniowskich targach pracy), a także do organizowania przez nich wizyt zawodoznawczych na terenie swoich zakładów pracy.

Małgorzata Milian-Lewicka