Mistrz Branży - interaktywny portal dla piekarzy, cukierników, lodziarzy.

Design ma smak czekolady

dodano , Barbara, materiał promocyjny

Zaczęło się od prostych wzorków do domowych wypieków: literek, listków i serduszek. Dziś rysem charakterystycznym dekoracji produkowanych przez firmę Barbara Luijckx jest ultranowoczesny i elegancki design rodem z pracowni artysty. A nade wszystko ich wyjątkowy smak. Smak prawdziwej czekolady.

Aurora Czekoladowa: Jedni produku­ ją czekoladę, inni ją jedzą, a Państwa firma zajmuje się produkcją dekora­cji czekoladowych. To produkt kruchy i ekskluzywny. Skąd wziął się pomysł?
Barbara Borowicz – założycielka fir­my, dyrektor ds. marketingu: W zasa­dzie to przypadek zadecydował o produkcji dekoracji. Na początku lat 90. minionego wieku polska gospodarka dopiero przysto­w nowych realiach szukało szans rozwoju swoich pomysłów. Obecnym właścicielom firmy udało się je wykorzystać i od podstaw stworzyć firmę, której sercem jest produk­cja dekoracji czekoladowych. Na naszym rynku brakowało rzeczy ładnych. Po latach socjalistycznej gospodarki rzeczywistość była szara. Społeczeństwo wręcz chłonęło nowe idee i pomysły. Moment, w którym nasze pierwsze deko­racje trafiły na rynek, okazał się niezwykle ważny, trafiliśmy w gust kobiet przygoto­wujących domowe wypieki. Czekoladowe listki, literki i serduszka zagościły na skle­powych półkach i były rozchwytywane.

Czyli natychmiastowy sukces?
Produkcja dekoracji z czekolady okazała się niezwykle trudna. W Polsce nie było szkół Pozyskiwanie wiedzy i praktykowanie wyma­gało podróży do Belgii, Francji, Niemiec i Ho­landii. Chodziło głównie o poznanie procesu temperowania czekolady i dostosowanie go do naszych warunków produkcyjnych. Trzeba było kupić odpowiednie maszyny i urządzenia, wyszkolić zespół pracowników. Musieliśmy na­uczyć naszych odbiorców reżimu temperatur dla przechowywania czekolady. To był długi proces, ale systematycznie, krok po kroku urozmaicaliśmy ofertę czekoladowych deko­racji i budowaliśmy rynek.

Dekoracje czekoladowe są droższe niż te z masy cukrowej, ale w czym tkwi ich wartość? Dlaczego warto posta­wić właśnie na nie?
Czekolada jest szlachetnym surowcem. Jej użycie nobilituje. Sposób produkcji czekolady oparty jest na naturalnych składnikach, czyli kakao i maśle kakaowym, zawsze zapewnia bogate doznania smakowe. Dekoracje z niej wykonane muszą być droższe, ponieważ jej składniki są kosztowniejsze niż cukier.

 

Jakich konkretnie czekolad używają Państwo do produkcji swoich deko­racji?
Nasza firma używa czekolad o najwyższych parametrach jakościowych, bo tylko one za­pewniają płynność procesów produkcyjnych i nienaganną jakość dekoracji. Utrzymywa­nie wysokich standardów jakościowych jest naszym mottem od początku. W procesach produkcyjnych używamy wielu referencji czekolad, zależnie od rynku i potrzeb klien­ta, które kierują jego rozwojem.

Znamy już motto firmy, a jakie okre­ślenie najlepiej pasuje do samych de­koracji?
Skupiamy się na dizajnie, bo to właśnie on jest najbardziej poszukiwany. Staramy się trafić w gust naszych klientów i zaspokoić ich oczekiwania. Tworząc wzory dekoracji, ocie­ramy się o sztukę. Stanowi to duże wyzwanie dla naszego zespołu marketingowego i pro­dukcyjnego. Inwestujemy w nowoczesne technologie, aby uzyskać określony efekt. Staramy się wyznaczać trendy, pilnie obser­wując rynek światowy, ale mamy też własne pomysły. Nasza praca oparta jest głównie na kreacji. To dziedzina twórcza i niezwy­kle wymagająca, biorąc pod uwagę wysiłek i kosztowność inwestycyjną.

Powstają kolejne linie deko­racji. Jak często zmienia się oferta? Czy wśród Państwa produktów znajdziemy jakiś bestseller? 
Niemal na każdy sezon przygotowy­wana jest oferta nowości. Staramy się zaskakiwać rynek pomysłami, aby inspirować naszych odbiorców. O zawartości oferty decydują oko­liczności i aktualne trendy. Produ­kujemy dla profesjonalistów, którzy napędzani są przez dwa sezony: święta Bo­żego Narodzenia i wielkanocne. Interesujące jest tworzenie dekoracji pod inne potrzeby, jak jubileusze, komunie, imieniny etc. O sa­mym dizajnie decydują oczywiście trendy: modny w sezonie kolor, innowacyjny wzór.

Czy cukiernik, decydując się na wy­korzystanie Państwa czekoladowych dekoracji, może liczyć również na za­poznanie go z zasadami łączenia ich ze słodkościami? I czy można je wy­korzystywać nie tylko w cukiernic­twie, ale również, np. w lodziarstwie?
Od lat prowadzimy Akademię Umiejętno­ści Inspiracja w celu zaszczepienia idei pięknej dekoracji. Nasi technolodzy są na niej skupieni i prowadzą rynek w kierunku oczekiwań. W tej chwili np. obowiązuje styl minimalistyczny, do którego dostosowali­śmy nowe wzory dekoracji czekoladowych. Poza segmentem cukierniczym funkcjonuje rynek przemysłowy, w tym również wspo­mniane lodziarstwo ukierunkowane na używa­nie dekoracji czekoladowych. Mamy na uwa­dze sztukę łączenia smaków, np. czekolada deserowa zawsze znakomicie komponuje się ze smakiem pomarańczy, a biała ze smakiem truskawek. W naszej akademii powstają cieka­we kompozycje smakowe, które polecamy na­szym klientom w opracowanych recepturach.

Innymi słowy, można do Państwa przyjechać na szkolenie?
W tym roku oddaliśmy nową siedzibę naszej akademii. Postaraliśmy się, aby ta przestrzeń zaspokajała różne oczekiwania naszych klientów. Zadbaliśmy o względy estetycz­ne, ergonomię pracy, zaawansowany poziom technik szkolenia, interesujący program etc. Prowadzimy klientów, szkoląc ich w zakre­sie sztuki pięknej dekoracji, wymieniamy się z nimi doświadczeniami, inspirujemy... 


Bardzo ciekawie przedstawia się Pań­stwa najnowsza linia dekoracji. Jak powstał ten projekt i do jakich pro­duktów jest polecany?
W ostatnim czasie firma zainwestowała w in­nowacyjną technologię, która zaowocowała ofertą produktów o nazwie Art Grillage. Po­mysł przyszedł z Belgii i został dostosowany do możliwości produkcyjnych przedsiębior­stwa. To ciekawy i rozwijający się temat. Art Grillage może być wykorzystany zarówno jako przestrzenna dekoracja, jak i czekola­dowa foremka. Stwarza szerokie pole dla wyobraźni, dla cukierników i gastronomii.

Nasza rozmowa zaczęła się od sukce­su i na nim zakończymy. Co jest naj­większym sukcesem Państwa firmy?
Fakt, że jesteśmy firmą rodzinną, znaczy dla nas bardzo wiele. Możemy sami decydować o jej rozwoju. Jesteśmy zawsze blisko klien­ta i jego potrzeb. Relacje, które tworzymy, oparte są na uczciwości, solidności, innowa­cyjności i aktywności. Przeszkolone zespoły pracowników produkcyjnych, efek­tywnie pracujące działy handlowe; dział krajowy i eksportowy, między­narodowe certyfikaty magazyno­wania i bezpieczeństwa żywności pozwalają odpowiedzialnie rozwi­jać rynki dla naszej oferty. W roku 2018 oddaliśmy nowe hale produk­cyjne i magazynowe. Myślimy o na­stępnych inwestycjach. Idziemy do przodu i nie pozostajemy obojętni na wyzwania, które stawia przed nami międzynarodowy rynek odbiorców. I ten ciągły rozwój to nasz sukces. 

Rozmawiała: Aurora Czekoladowa