Mistrz Branży - interaktywny portal dla piekarzy, cukierników, lodziarzy.

Co z nieprawidłowościami w znakowaniu pieczywa?

dodano , Redakcja PS

Czy pieczywo, które wybieramy na sklepowej półce, jest świeże, a może odpiekane z mrożonego ciasta? Tego, niestety, nie wiemy na pewno. Sprzedawcy lekceważą obowiązek informacyjny i nierzadko wprowadzają klientów w błąd.

Poseł Marek Wójcik z PO skierował interpelację do Ministerstwa Rolnictwa, prosząc o wyniki kontroli oznakowania pieczywa i zwracając uwagę, że często pieczywo odpiekane z zamrożonego ciasta określane jest jako „świeże”. Poseł zapytał także, czy planowane jest bardziej restrykcyjne oznaczanie pieczywa z mrożonek.

Z odpowiedzi przekazanej w imieniu Ministerstwa Rolnictwa przez sekretarza stanu Szymona Giżyńskiego wynika, że Inspekcja Handlowa zakwestionowała 59,6% przebadanych partii pieczywa – stwierdzono nieprawidłowości w oznakowaniu. Kontrole prowadzone były w latach 2015-2017. Większość z zakwestionowanych partii pieczywa miała niewłaściwie podane informacje o alergenach. Giżyński, odnosząc się do obaw wyrażonych przez Wójcika, zaznaczył, że obowiązujące przepisy – rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych i rozporządzenie (UE) nr 1169/20114 – wymagają podawania w miejscu sprzedaży pieczywa oferowanego luzem jego zwyczajowej lub opisowej nazwy, nazwy i adresu producenta, wykazu składników, w tym alergennych, masy jednostkowej i informacji „pieczywo produkowane z ciasta mrożonego albo głęboko mrożonego”. Informacje podane do wiadomości konsumenta nie mogą wprowadzać w błąd, w szczególności co do właściwości pieczywa, jego składu, trwałości, kraju lub miejsca pochodzenia, metod wytwarzania lub produkcji, muszą być rzetelne i łatwe do zrozumienia. Sekretarz stanu zaapelował także, by nie obawiać się, iż producenci oferują nam głównie pieczywo odpiekane z mrożonek importowane z zagranicy. A to dlatego, że póki co przeważnie eksportujemy, a nie importujemy mrożone pieczywo. W oświadczeniu ministerstwa można przeczytać również, że opinia konsumentów, iż pieczywo z ciasta głęboko mrożonego zawiera dodatki do żywności utożsamiane z konserwantami, jest niesłuszna, gdyż w tej technologii konserwanty nie są potrzebne; rozwój drobnoustrojów jest zahamowany głównie dzięki wymrożeniu wody, w niskiej temperaturze niepożądane bakterie czy pleśnie się nie rozwijają.

Ministerstwo Rolnictwa stoi na stanowisku, że obowiązujące przepisy zawarte w ustawie o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych są wystarczające do egzekwowania przestrzegania przez przedsiębiorców prawa w tym zakresie. Nie widzi też potrzeby zmian – zaostrzenia przepisów lub wprowadzenia nowych rozwiązań.

Według szacunków obecnie w Polsce ok. 15% wyrobów piekarskich produkowanych jest z wykorzystaniem różnych technik chłodniczych. Zdaniem ministerstwa rozwój tego rynku jest nieunikniony. Metoda odroczonego wypieku uprzednio uformowanych i zamrożonych porcji ciasta znajduje coraz szersze zastosowanie w produkcji wielu rodzajów drobnego pieczywa, również w polskich piekarniach. Umożliwia m.in. bardziej racjonalne wykorzystanie zdolności produkcyjnych zakładu i ogranicza straty z tytułu zwrotów.

Ewa Siuda-Szymanowska