Mistrz Branży - interaktywny portal dla piekarzy, cukierników, lodziarzy.

FRITSCH na międzynarodowych targach IBA 2018

dodano , fritsch2012, materiał promocyjny

2018 jest dla firmy FRITSCH rokiem szczególnym. Z jednej strony wdrażamy nową koncepcję komunikacji, a z drugiej na targach IBA 2018 prezentujemy szereg innowacji, które pomogą naszym klientom sprostać wymaganiom rynkowym. Mamy tu na myśli imponujący postęp w dziedzinie technologii SoftProcessing firmy FRITSCH.

Jedną z najważniejszych innowa­cji jest nowy system formowania ciasta Soft Dough Sheeter (SDS). Ze względu na panujący trend świadomego i zdrowego odżywiania coraz częściej wy­rabiane są luźne i poddawane wstępnemu garowaniu ciasta, przy czym taka obróbka przy użyciu klasycznych maszyn piekarni­czych jest niezwykle trudna. Dzięki spe­cjalnym rozwiązaniom technicznym system formowania ciasta SDS może precyzyjnie porcjować wyjątkowo luźne ciasta i pro­dukować ciągłą wstęgę.

Duża dokładność porcji ciasta, wyeliminowanie różnic wyso­kości oraz równomierne i delikatne opró­szanie mąką zapewniają bezproblemową produkcję. Dzięki systemowi formowania ciasta SDS rustykalne chleby i bułki o wy-glądzie rzemieślniczym udają się szczegól­nie dobrze. Zakres wydajności wynosi od 800 kg do 5 t przy wydajności ciasta od 165 do 190 (w zależności od jakości mąki).

 

Ponadto podczas targów IBA zaprezentu­jemy istotne rozwiązania dla wszystkich grup naszych klientów: od rzemieślników i zakładów przemysłowych, po firmy poszu­kujące kompletnych rozwiązań „pod klucz”. Digitalizacja jest dla nas okazją do za­oferowania klientom jeszcze lepszych usług. Dzięki inteligentnym usługom serwisowym firmy FRITSCH – z któ­rych pierwsze trzy zaprezentujemy na targach IBA 2018 – usprawniamy mię­dzy innymi nadzorowanie i konserwację naszych maszyn.

Nasza nowa koncepcja targów podczas IBA 2018 odzwierciedla filozofię naszej fir­my i ma za zadanie pokazać każdemu klien­towi, że nasza pasja do ciasta i technologii jest siłą napędową w dążeniu do osiągnię­cia najwyższej jakości usług. Naszym celem jest przybliżenie każdemu odwiedzającemu nasze stoisko na targach całego wachlarza maszyn i usług firmy FRITSCH poprzez eks­cytujące pokazy na żywo na stoisku oraz indywidualne rozmowy z doświadczonym personelem. Oprócz tego w poniedziałek 17 września od godziny 18, bezpośrednio na naszym stoisku targowym organizujemy wieczór FRITSCH & Friends dla klientów i part­nerów. Będziemy świętować sukcesy, które wspólnie osiągnęliśmy, uczcimy nasze dłu­goletnie, udane partnerstwa. Więcej informacji na temat Targów FRITSCH@iba 2018 będziemy cyklicznie publikować w serwisie internetowym www.iba.fritsch-group.com

Nie przegap żadnej fantastycznej in­nowacji. Odwiedź nas na targach IBA 2018, hala A2, stoisko 111. Serdecz­nie zapraszamy! 

Odwiedź naszą stronę internetową:
www.fritsch-group.com