Mistrz Branży - interaktywny portal dla piekarzy, cukierników, lodziarzy.

Wyjątkowa Gala, wyjątkowi Rzemieślnicy

dodano , Redakcja PS

21 kwietnia br. do Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu zjechali rzemieśl­nicy i przedsiębiorcy z całego Śląska. Powód? Jubileuszowa, XXV Wielka Gala Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębior­czości w Katowicach.

Przyznano również tytuł Rze­mieślnika Roku. Wśród laureatów nie mogło zabraknąć przedstawi­cieli branży piekarskiej i cukierniczej.

Od 25 lat Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczo­ści w Katowicach wyróżnia ludzi, którzy pracując uczciwie i rzetelnie, podnosząc kwalifikacje własne oraz pracowników, mają ogromny wkład w rozwój Śląska, a tym samym w rozwój silnej gospodarki w Polsce. Ten wkład docenił premier Mate­usz Morawiecki, który wystosował na tę okazję list odczytany podczas Gali przez Andżelikę Możdżanowską, pełnomocni­ka rządu ds. małych i średnich przedsię­biorstw. Rolę rodzinnych firm w polskiej gospodarce podkreślił w wystąpieniu prof. Jan Klimek, prezes Izby Rzemieślniczej w Katowicach. – To, co wydarzyło się w pol­skim rzemiośle przez ostanie 25 lat, to już historia. Minęła cała epoka, a rzemiosło cały czas funkcjonuje, mimo że zmieniło się właściwie wszystko. I klient, i rynek (...). Cieszymy się, że najmniej zmieniają się przedsiębiorstwa rodzinne, które są bardzo ważnym elementem rynku – mówił gospodarz gali prof. Jan Klimek, zwracając się do licznie zebranych śląskich przedsię­biorców, przedstawicieli rządu oraz lokal­nych władz.

 

W trakcie uroczystości poznaliśmy blisko 40 laureatów w 10 kategoriach. Wśród nich wyróżniono przedstawicieli branży piekar­skiej i cukierniczej – firmy stawiające na innowacyjność, odpowiadające na potrzeby rynku i rosnące w siłę.

Firma z Jakością
Cukiernia CIACHOMANIA, Bielsko-Biała
Piekarnia Ciastkarnia KŁOS, Zabrze

Firma z Przyszłością
Piekarnia Ciastkarnia KŁOS, Zabrze

Firma Rodzinna
Piekarnia ZIARENKO, Chorzów

 

W tym roku tytuł Rzemieślnika Roku otrzy­mał Karol Kohlbrenner, właściciel firmy „Ko­kar” z Dąbrowy Górniczej i starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Dąbrowie Górniczej. Najwyższe wyróżnienie rzemieślnicze – Szablę im. Jana Kilińskiego za szczególne zasługi dla rzemiosła polskiego – otrzymali Antoni Wojciechowski, właściciel firmy Au­toCrew Polmozbyt z Bytomia i Cechmistrz Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębior­czości w Bytomiu, oraz Tadeusz Donocik, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Laureatom serdecznie gratulujemy i życzy­my dalszych sukcesów w rozwijaniu silnych rodzinnych firm, będących chlubą Śląska i Polski. Gratulacje składamy również Izbie Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przed­siębiorczości w Katowicach za konsekwent­ne rozwijanie i uświetnianie inicjatywy słu­żącej promocji śląskiego rzemiosła.

FOT.  IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MSP W KATOWICACH