Mistrz Branży - interaktywny portal dla piekarzy, cukierników, lodziarzy.

Cyfryzacja jakości zboża, mąki i pieczywa

dodano , Redakcja AK

28 czerwca br. w Bydgoszczy odbędzie się XII Konferencja Naukowo-Techniczną i III Międzynarodowa pt. Cyfryzacja jakości zboża, mąki i pieczywa. Wstęp wolny.

Do udziału w konferencji organizatorzy zapraszają: naukowców, specjalistów, ekspertów, właścicieli - kierowników firm oraz praktyków zbożowców, młynarzy, piekarzy, kucharzy, restauratorów zajmujących się:

- produkcją, przechowalnictwem, dystrybucją i rozwojem jakości zbóż,
- przemiałem, bezpieczeństwem i badaniami jakości mąki,
- produkcją, dystrybucją, konfekcjonowaniem, konsumpcją, bezpieczeństwem, badaniami i strategiami jakości chleba,
- produkcją i dystrybucją żywności.

Obrady odbywać się będą w jęz. polskim oraz angielskim. Udział w konferencji bezpłatny.


Miejsce konferencji: Auditorium Novum UTP Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego.

Kontakt: Sekretarz ICC Polska dr  Józef Sadkiewicz
tel. 52 365 05 10, fax 52 365 05 17, e-mail: sekretariat@sadkiewicz.pl
Stowarzyszenie ICC POLSKA ul. Startowa 2, 85-744 Bydgoszcz

***

Konferencja jest zorganizowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Nauki i Technologii Zbóż ICC Polska przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy, Zakładem Badawczym Przemysłu Piekarskiego Sp. z o.o. w Bydgoszczy, Polskim Związkiem Producentów Roślin Zbożowych w Radzikowie.

***

PROGRAM

10.00 Powitanie uczestników
Prof. dr hab. Kazimierz Sadkiewicz, Prezydent ICC Polska

Wystąpienia Gości - Hon. Prof. dr Helmut Glattes – ICC-Austria
dyr. dr inż. Krzysztof Chmara – „Innowacyjność przedsięwzięć UTP”

10.30-11.00 Wykład wprowadzający
dr Grzegorz Russak, ekspert Związku Województw RP ds. żywności, „Systemy jakości żywności w Europie a Polsce”


Doniesienia specjalistyczne:
Sesja zbożowa, przewodniczy: prof. dr hab. Ewa Spychaj-Fabisiak

11.00-11.15 prof. dr hab. Grażyna Harasimowicz-Hermann – „Narzędzia cyfryzacji w ocenie jakości zbóż“
11.15-11.30 prof. dr hab. Sławomir Stankowski – „Analiza wpływu czynników agrotechnicznych na jakość ziarna i mąki z pszenicy orkiszowej”
11.30-11.45 mgr inż. Jadwiga Rothkaehl – „Zmienność cech jakościowych ziarna pszenicy w Polsce na przestrzeni ostatnich lat“


11.45-12.00 Przerwa kawowa

Sesja młynarska, przewodniczy: mgr inż. Wojciech Górniak
12.00-12.15 prof. dr hab. Józef Flizikowski –„Charakteryzowanie efektów przemiału mechanicznego ziaren zbóż”
12.15-12.30 prof. dr hab. Wiktor Obuchowski –„Współczesne wyzwania i problemy oraz oczekiwania związane z produkcją makaronów”
12.30-12.45 mgr inż. Andrzej Muszyński – „Typoszereg nowatorskich silosów zbożowych BIN”

Sesja piekarska, przewodniczy: prof. dr hab. Jarosław Diakun
12.45-13.00 prof. dr hab. Janusz Hermann – „Wielocechowa ocena jakości pieczywa”
13.00-13.15 prof. dr hab. Kazimierz Sadkiewicz – „Przydatność bydgoskiej aparatury pomiarowo–kontrolnej w cyfryzacji jakości i atestacji łańcucha zbożowo-mącznego i piekarskiego”
13.15-13.30 dr inż. Janusz B. Berdowski – „Przegląd aktualnych międzynarodowych wymagań w zakresie jakości pieczywa”
13.30-13.45 Prof. Dr.-Ing. Iryna Smetanska – „Investigation with use of natura sweetener stevioside and pigments in bakery products”


13.45-14.00 Przerwa kawowa

Sesja kulinarna, przewodniczy: dr Józef Sadkiewicz
14.00-14.15 dr inż. Halina Bielińska – „żywienie zbożem a jakość mięsa i tłuszczu gęsi Białych Kołudzkich”
14.15-14.30 dr inż. Henryk Piesiewicz – „Międzynarodowe aspekty obniżania zawartości soli w produktach piekarskich”
14.30-14.45 mgr Przemysław Bochat – „Przegląd krajowych publikacji promujących spożycie produktów zbożowo-mącznych”

14.45-17.00 Sesja posterowa oraz prezentacja wystawców, przewodniczy: dr inż. Wiesław Czarnecki
Inż. Robert Żemło – „Zalety sondy Ka-Ro do pobierania próbek zbóż”
mgr Jacek Sadkiewicz – „Możliwości cyfryzacji w punktach skupu zbóż”
mgr inż. Elżbieta Kądziela – „Fermentograf laserowy w cyfryzacji ciast i mąk chlebowych”

17.00 Zakończenie konferencji.