Mistrz Branży - interaktywny portal dla piekarzy, cukierników, lodziarzy.

Śląscy piekarze i cukiernicy z tytułami

dodano , Redakcja PS

W środę 28 lutego poznaliśmy laureatów plebiscytu Osobowość Roku 2017 organizowanego przez „Dziennik Zachodni”. Podczas gali finałowej nagrody w kategorii „biznes” otrzymali również przedstawiciele branży piekarskiej i cukierniczej z województwa śląskiego.

Konkurs Osobowość Roku jest nową inicjatywą „Dziennika Zachodniego”, która ma na celu wyłonienie osób, firm lub instytucji, które podczas minionych dwu­nastu miesięcy w widoczny sposób anga­żowały się w życie lokalnych społeczności. Jej wyjątkowy charakter podkreśla fakt, że zarówno nominacje, jak i nagrody przyzna­wane są na wniosek czytelników dziennika oraz związanych z nim internetowych por­tali informacyjnych.

Za kreatywność i wytrwałość
W pierwszej edycji, której gala finało­wa odbyła się 28 lutego 2018 r. w Fil­harmonii Śląskiej w Katowicach, nie za­brakło osób związanych z piekarstwem i cukiernictwem. Najwięcej głosów czy­telników w kategorii „biznes w powiecie siemianowickim” zyskała Lucyna Gieracz, właścicielka studia tortów artystycznych „Babeczka” z Siemianowic Śląskich, która nagrodzona została za wyjątkową kre­atywność w pieczeniu i dekorowaniu ar­tystycznych tortów. W powiecie pszczyń­skim za utrzymanie rodzinnego biznesu korzeniami sięgającymi do 1915 roku na­grodzony został Jan Nowak, senior rodu i właściciel Piekarni Cukierni T.J.D. No­wak z Brzeźc.


FOT. DZIENNIK ZACHODNI/POLSKA PRESS

 

Za empatię i przywiązanie do tradycji
Wśród przedsiębiorców z powiatu bieruńsko­-lędzińskiego bezkonkurencyjni byli Danuta i Jan Klimkowie, właściciele istniejącej od 1974 roku Ciastkarni Jan Klimek w Chełmie Śląskim. Nagrodzeni zostali m.in. za prowadzenie biz­nesu z tzw. ludzką twarzą, angażowanie się w pomoc osobom niepełnosprawnym oraz różnym stowarzyszeniom. W rejonie Podbe­skidzia uhonorowany został natomiast Krzysz­tof Bielewicz, właściciel firmy Pierniki Żywiec­kie, który został nominowany do nagrody za kontynuowanie tradycji piekarniczych na Ży­wiecczyźnie i stosowanie dawnych receptur, technologii, narzędzi, a nawet nazewnictwa.

Małgorzata Milian-Lewicka