Mistrz Branży - interaktywny portal dla piekarzy, cukierników, lodziarzy.

Sukcesja nie taka straszna?

dodano , Redakcja PS

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przygotowuje pilotażowy program wsparcia sukcesji w firmach rodzinnych. Na działania mające przygotować do przekazania władzy ok. 1000 przedsiębiorców z całej Polski w ciągu dwóch lat przeznaczonych zostanie 20 milionów złotych.

Z raportu przygotowanego na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przez Pentor Research International wynika, że niemal 2/3 firm rodzinnych planuje przekazać zarządzanie kolejnemu pokoleniu, ale tylko co trzecia posiada strategię sukcesyjną, w tym jedynie u 10 proc. plan ten jest spisany. W efekcie w Polsce proces sukcesji tylko w 30 procentach kończy się powodzeniem, tj. dalszym jej funkcjonowaniem w kręgu rodzinnym. Jak przekonywała podczas sesji „Finansowanie firm prywatnych i rodzinnych” odbywającej się w ramach Wschodniego Kongresu Gospodarczego Nina Dobrzyńska, wiceprezes PARP, instytucja ta liczy, że dzięki otrzymanemu wsparciu aż 90 procent spośród wybranego tysiąca firm z powodzeniem przejdzie przez proces zmiany pokoleń.

Na czym dokładnie będzie polegać wsparcie PARP? W ramach programu doradczo-szkoleniowego zarządzający firmami rodzinnymi oraz ich sukcesorzy będą mogli skorzystać z pomocy prawnej, organizacyjnej oraz psychologicznej oferowanej przez pięć podmiotów  wybranych przez agencję. Przedsiębiorca będzie mógł przedstawić swoją sytuację i otrzyma kompleksową ocenę wraz z doradztwem od momentu podjęcia decyzji o sukcesji aż do realnego rozpoczęcia tego procesu. W ramach działań stworzony zostanie plan sukcesji dostosowany do profilu oraz sytuacji konkretnego przedsiębiorstwa. Jak podkreśla Nina Dobrzyńska, również małe i średnie przedsiębiorstwa, które nie wezmą udziału w projekcie, mogą liczyć na merytoryczną pomoc w tym zakresie w ramach standardowej działalności PARP.