Mistrz Branży - interaktywny portal dla piekarzy, cukierników, lodziarzy.

Finansowe wsparcie polskiej innowacyjności. 2,5 mld złotych na inwestycje!

dodano , Redakcja PS

Od 1 marca do 30 czerwca 2017 roku potrwa nabór wniosków do konkursów szybkiej ścieżki Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. To pierwszy konkurs, w którym na duże firmy czeka 400 mln złotych, a na małe i średnie przedsiębiorstwa 1 mld zł. Łącznie w obu kategoriach programu przewidziano 2,5 mld złotych.

Pieniądze z programu mają wspierać to, co innowacyjne. Badania przemysłowe i rozwojowe, nowatorskie rozwiązania, nowe technologie. Przedmiot dofinansowania nie jest konkretnie określony w założeniach programu. Ważne jest to, by innowacyjne rozwiązania czy przedsięwzięcia odpowiadały na realne zapotrzebowanie polskich konsumentów i przedsiębiorców. Przedmiot dofinansowania musi się też wpisywać w Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS), czyli w wykaz branż, których rozwój ma zwiększać wartość dodaną gospodarki i podnosić jej konkurencyjność. Celem programu jest też zwiększenie nakładów na badania i rozwój, które w Polsce nadal znajdują się poniżej średniej europejskiej.

Jak wyjaśnia w rozmowie z Newseria Biznes Piotr Dardziński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wielkimi zaletami programu są: ograniczenie formalności do minimum, ciągły nabór wniosków, ich szybkie opiniowanie i decyzje co do przyznania dofinansowania (maksymalnie 60 dni) – Nabory trwają cały czas, mają charakter ciągły, komisje co miesiąc zbierają wnioski, które w tym czasie wpływają, i oceniają je, tak aby natychmiast dać odpowiedź, co ewentualnie zostało źle zrobione, co trzeba poprawić, nad czym popracować. Przedsiębiorca może poprawić dokument i w ciągu roku złożyć go kilka razy. Nie musi czekać na przykład rok na nowe rozdanie – mówi Dardziński.

Szybka ścieżka – jak mówi podsekretarz – jest efektywnym polskim programem, którym inspirują się inne kraje. Jest on także dobrze oceniany przez Unię Europejską. Ok. 15-20% projektów zgłaszanych do programu może liczyć na dofinansowanie.

Jak podaje Newseria Biznes, w ubiegłorocznych konkursach dla małych i średnich przedsiębiorstw wpłynęło blisko tysiąc wniosków o dofinansowanie o łącznej wartości przeszło 5,5 mld zł, a duże przedsiębiorstwa złożyły 74 wnioski o wartości prawie 900 mln zł.