Mistrz Branży - interaktywny portal dla piekarzy, cukierników, lodziarzy.

Zbiory zbóż 2011/2012

dodano , Redakcja AK, materiał promocyjny

Międzynarodowa Rada Zbożowa przedstawiła nowe szacunki światowych zbiorów zbóż w sezonie 2011/2012. Podobnie jak Amerykański Departament Rolnictwa (USDA), skorygowała swoje wrześniowe prognozy w górę.

Jak wynika z informacji Banku Gospodarki Żywnościowej według Rady produkcja zbóż na świecie wzrośnie do rekordowego poziomu 1819 mln t (wobec 1750 mln t w sezonie 201/2011, bez ryżu), z czego blisko 38 proc. mln t będzie stanowić pszenica. Nadal jednak oczekuje się, że w tym sezonie globalne zapotrzebowanie (prognozowane obecnie na 1828 mln t) przekroczy produkcję, co w rezultacie przełoży się na spadek zapasów drugi sezon z rzędu (o 8 mln t do 360 mln t). Może to wpłynąć na utrzymanie się wysokich cen zbóż.
Sytuacja na rynku pszenicy wygląda według ekspertów Rady bardziej optymistycznie aniżeli w przypadku m.in. kukurydzy, czy ogólnego bilansu popytu i podaży zbóż. Według najnowszych prognoz światowe zbiory tego zboża osiągną drugi najwyższy poziom w historii 684 mln t, wobec 651 mln t przed rokiem. Pomimo wzrostu popytu o 22 mln t w skali roku do 677 mln t, światowe zapasy tego zboża na koniec czerwca 2012 r. będą o 7 mln t wyższe aniżeli w analogicznym okresie 2011 r. i wyniosą 202 mln ton (bez ryżu) - podaje BGŻ.