Mistrz Branży - interaktywny portal dla piekarzy, cukierników, lodziarzy.

ERG System S.A. radzi

dodano , erg system, materiał promocyjny

Cenne wskazówki dotyczące skrzynek transportowych

Na co klient powinien zwrócić uwagę przy zakupie skrzynek?
Zdecydowanie na oznakowanie. Każda skrzynka jest oznakowana w sposób trwały. Na wyrobie powinna znajdować się nazwa firmy oraz data produkcji, a zatem informacje, dzięki którym mo­żemy zidentyfikować produkt oraz ma­teriał, z którego jest wykonany. Równie ważna jest cecha w postaci symbo­lu kielich i widelec – który informuje, że skrzynka jest przeznaczona do kon­taktu z żywnością. Jeżeli produkt nie ma takiego oznakowania, skrzynka nie powinna być używana do przechowy­wania i transportu żywności. Ponadto producent lub dystrybutor ma obowią­zek dostarczenia Deklaracji Zgodności.

Czym jest Deklaracja Zgod­ności?
Jest to dokument potwierdzający, że dany wyrób przeszedł badania do­puszczające go do bezpośredniego kontaktu z żywnością oraz spełnia wy­magania przepisów prawa krajowego i unijnego. Wyroby gotowe badamy w zewnętrznych, niezależnych, akredy­towanych laboratoriach. Ponadto, nasze produkty sprawdzamy również pod ką­tem wytrzymałościowym.

Czy takie badania wykonuje­cie Państwo we własnym za­kresie?
Oczywiście. Firma ERG-System S.A. po­siada własne laboratorium wyposażone w specjalistyczne urządzenia
pomiarowe.

 mgr inż. Ilona Suchoń – kierownik Działu Kontroli Jakości w firmie ERG-SYSTEM S.A.