Mistrz Branży - interaktywny portal dla piekarzy, cukierników, lodziarzy.

Konkurs Dobry Chleb w Radomiu

dodano , Redakcja DB, materiał promocyjny

zapraszamy do konkursu

Zarząd Cechu Piekarzy w Radomiu, wzorem roku ubiegłego zaprasza koleżanki i kolegów piekarzy do wzięcia udziału w III ogólnopolskim konkursie pieczywa Dobry Chleb. Próbki pieczywa, zgodnie z regulaminem konkursu (dost: www.cechpiekarzy.radom.pl) , należy dostarczyć do Akademii Piekarskiej; Milejowice, ul. Cerekiewska 55, 26-652 Zakrzew, do dnia 26.08.2011r. do godziny 12.00. Uroczyste ogłoszenie wyników nastąpi podczas XIII Święta Chleba w Radomiu w dniu 4.09.2011 roku. Patronat medialny nad konkursem sprawuje Piekarz Polski.