Mistrz Branży - interaktywny portal dla piekarzy, cukierników, lodziarzy.

Deregulacja rynku cukru jest konieczna

dodano , Redakcja AK, materiał promocyjny

Organizacje reprezentujące konsumentów indywidualnych oraz przemysłowych użytkowników cukru stanowczo sprzeciwiają się propozycji przedłużenia obowiązującej organizacji rynku cukru do roku 2020.

Rada Krajowa Federacji Konsumentów, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców, POLBISCO Stowarzyszenie Polskich Producentów Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych, Krajowa Unia Producentów Soków, Krajowa Izba Gospodarcza „Przemysł Rozlewniczy" mówi stanowcze NIE dla propozycji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedłużenia obowiązującej obecnie organizacji rynku cukru do roku 2020. Popierają natomiast pomysł Komisji Europejskiej zniesienia ograniczeń w produkcji cukru do roku 2015,  propozycje mające na celu zniesienie sztucznego ograniczenia wielkości produkcji cukru w Polsce i UE oraz likwidację występujących obecnie nieuzasadnionych niedoborów tego surowca na rynku.

Obecna organizacja rynku cukru powoduje sztuczne zawyżanie cen cukru i znaczące obciążenia finansowe dla indywidualnych i przemysłowych użytkowników tego ważnego w gospodarce żywnościowej i konsumpcji surowca.

Marek Przeździak, sekretarz generalny POLBISCO: Bardzo wysokie obecnie ceny cukru są efektem reformy rynku cukru, która kosztowała Unię ponad 10 mld euro. Tyle pieniędzy przeznaczono na restrukturyzację przemysłu cukrowniczego. Wspierano przemysł, by był bardziej efektywny, by móc płacić za cukier mniej. Efektem jest sztuczny niedobór cukru na rynku unijnym, szacowany na ponad 3 mln ton w skali roku, a ceny są rekordowo wysokie.

Aleksandra Frączak, wiceprezes Federacji Konsumentów: Obecna sytuacja na rynku cukru jest wyjątkowo niekorzystna dla polskich konsumentów. W wyniku nieuzasadnionych ekonomicznie regulacji, polscy konsumenci płacą obecnie za cukier drożej niż konsumenci z Niemiec. Jeżeli uwzględnimy różnicę w dochodach to polscy konsumenci w rzeczywistości płaca za cukier prawie 300% więcej. Nie widzimy żadnego uzasadnienia dla którego Minister Rolnictwa, chce utrzymać tego typu system do2020 r.

Andrzej Gantner, dyrektor generalny PFPŻ: Zaproponowane przez ministra rolnictwa stanowisko ma na celu wyłącznie ochronę wąskiej branży, która produkuje cukier. Interesy wąskiej branży są przedkładane nad interesy wielu branż, które mają większe znaczenie zarówno dla eksportu, gospodarki, jak i zatrudnienia.

Organizacje konsumentów i producentów mają nadzieję, że finalne stanowisko polskiego rządu w tej sprawie uwzględni interesy milionów polskich konsumentów oraz szeregu znaczących branż przemysłu żywnościowego, a nie wyłącznie interesy przemysłu cukrowniczego.

***

8 marca br. w Warszawie odbyła się konferencja prasowa pt. „Dlaczego cukier w Polsce jest droższy niż w Niemczech? deregulacja unijnego rynku cukru”. Gospodarzami konferencji byli: Aleksandra Frączak – wiceprezes Federacji Konsumentów, Wojciech Rutkowski – prezes Krajowej Rady Gospodarczej, Andrzej Gantner – dyrektor generalny PFPŻ ZP, Marek Przeździak – sekretarz generalny POLBISCO.