Mistrz Branży - interaktywny portal dla piekarzy, cukierników, lodziarzy.

Systemowe oczyszczanie powietrza - BÄRO

dodano , baro, materiał promocyjny

Dezynfekcja w technologii UV-C - bez chemikaliów. Przenoszone w powietrzu mikroorganizmy, takie jak chorobotwórcze drobnoustroje, bakterie, grzyby i wirusy mogą wywołać problemy zdrowotne u ludzi i skazić surowce oraz świeże artykuły spożywcze w produkcji żywności - co prowadzi do przedwczesnego zepsucia.

Przenoszone w powietrzu mikroorganizmy, takie jak chorobotwórcze drobnoustroje, bakterie, grzyby i wirusy mogą wywołać problemy zdrowotne u ludzi i skazić surowce oraz świeże artykuły spożywcze w produkcji żywności - co prowadzi do przedwczesnego zepsucia. BARO jest specjalistą w zakresie dezynfekcji powietrza, wody i powierzchni opartej na promieniowaniu UV-C . Wpływ promieniowania UV-C zapewnia praktycznie do 99,9% eliminację mikroorganizmów. Odbywa się to w bezpiecznych modułach do dezynfekcji, które są zintegrowane w wentylacji i klimatyzacji budynków i obiektów produkujących żywność. Badania pokazują, że zdezynfekowane powietrze może znacznie ograniczyć problemy zdrowotne, takie jak choroby układu oddechowego, choroby błony śluzowej i mięśni. Główne zalety dezynfekcji UV-C w produkcji żywności to znaczne ulepszenie higieny roślin, utrzymanie jakości i dłuższy okres trwałości produktów.

Eliminacja zapachu i tłuszczu - bez użycia środków chemicznych
Zapachy wydmuchiwanego powietrza z depozytów tłuszczu w układach wydechowych są stałym problemem dla hoteli, zakładów gastronomicznych i stołówek. Na obszarach mieszkalnych i mieszanych zapach powietrza wywiewanego kuchni może przeszkadzać mieszkańcom łamiąc tym samym surowe przepisy niemieckiej Federalnej imisji Control Act ust BImSchG). Może to skutkować wysokimi karami, a nawet zamknięciem zakładu.

Depozyty tłuszczu w kanałach wentylacyjnych i przewodach kuchennych zwiększają ryzyko pożaru oraz wymagają kosztownego czyszczenia chemicznego. BARO oferuje innowacyjne rozwiązania zarówno dla obu problemów.
Urządzenie PlasmaNorm - System plazmowego oczyszczania powietrza wylotowego z układu wentylacji bez środków chemicznych. Usuwanie tłuszczów, zapachów, pary wodnej i białka oraz Ki-Tech System UV do dezintegracji tłuszczów i dezynfekcji powietrza.