Mistrz Branży - interaktywny portal dla piekarzy, cukierników, lodziarzy.

Krótki kurs utrzymania czystości

dodano , Amtra, materiał promocyjny

Przestrzeń ładunkowa przeznaczona do transportu żywności i jej półproduktów musi być czysta fizycznie (nie nosić śladów zabrudzenia) i mikrobiologicznie. Skuteczne czyszczenie wymaga nie tylko odpowiednich preparatów chemicznych, ale też znajomości zasad czyszczenia.

 Jaka jest prawidłowa kolejność wykonywanych czynności przy czyszczeniu przestrzeni przeznaczonej do transportu żywności? Na co zwracać szczególną uwagę i jakie środki chemiczne warto zastosować? Poniżej krótki kurs utrzymania czystości w firmowej przestrzeni ładunkowej.

Potrzebne preparaty:
CLINEX BARREN to koncentrat preparatu stosowany do mycia i dezynfekcji powierzchni.
NANO PROTECT SILVER TABLE to gotowy do użycia preparat do dezynfekcji powierzchni, w szczególności miejsc trudno dostępnych. Preparaty posiadają pozwolenie Ministra Zdrowia na stosowanie na powierzchniach mających kontakt z żywnością.

1. Czystym samochodem należy wjechać do pomieszczenia myjni, zapewniając powstanie spadku czyszczonej przestrzeni w kierunku tylnych drzwi. Drzwi do przestrzeni ładunkowej należy otworzyć.

Jeżeli podłoga w przestrzeni ładunkowej jest sucha, to za pomocą szczotki z miękkim włosiem zamiatamy ją, usuwając większe zanieczyszczenia stałe, a jeżeli jest mokra, to za pomocą gumowego ściągacza usuwamy większe zanieczyszczenia stałe i wodę. Usuwanie zanieczyszczeń należy rozpocząć od miejsc najbardziej oddalonych i wykonywać je w kierunku drzwi. Zebrane nieczystości umieścić w pojemniku na odpady. Jeżeli są to odpady wymagające utylizacji, należy umieścić je w pojemniku specjalnie do tego celu przeznaczonym i oznakowanym.

2. Następnie należy przygotować roztwór roboczy preparatu CLINEX BARREN oraz przelać go do opryskiwacza ogrodniczego. Pracownik, który będzie wykonywał mycie i dezynfekcję, koniecznie musi założyć wcześniej środki ochrony osobistej oraz powinien unikać podczas mycia zbędnego przemieszczania się po pomieszczeniu myjni.

3. Dezynfekcję w przestrzeni ładunkowej należy rozpocząć od miejsca najbardziej oddalonego od drzwi: oprysk sufitu, ścian i podłogi. Po wykonaniu oprysku pozostawiamy preparat na czyszczonych powierzchniach, zapewniając tzw. czas jego ekspozycji, potrzebny dla zniszczenia drobnoustrojów. Aby nie dopuścić do wyschnięcia wnętrza, drzwi do przestrzeni ładunkowej należy zamknąć.

4. Po upływie czasu ekspozycji, tj. minimum 5 minut, należy rozpocząć właściwe mycie, stosując do tego celu miękką szczotkę na trzonku. Mycie polega na kilkukrotnym przecieraniu powierzchni, „miejsce w miejsce”, a w przypadku, kiedy doszłoby do przeschnięcia fragmentów mytej powierzchni, należy zwilżać ją roztworem roboczym z opryskiwacza. Prace wykonujemy „pasami”, posuwając się od najbardziej oddalonych miejsc w kierunku drzwi.5. Po zakończeniu mycia i dezynfekcji powierzchni należy rozpocząć spłukiwanie wodą pod wysokim ciśnieniem, rozpoczynając czynności od miejsc najbardziej odległych, kierując się w stronę drzwi. Po zakończeniu spłukiwania należy odczekać chwilę, aby woda ściekła z sufitu i ścian, po czym za pomocą ściągacza zgarnąć wodę w kierunku drzwi do przestrzeni ładunkowej.

   
 

Przy każdej z opisanych wyżej operacji należy pamiętać o drzwiach do przestrzeni ładunkowej, zwracając szczególną uwagę na krawędzie oraz uszczelki, poddając je wszystkim opisanym wcześniej zabiegom. Nie można pominąć zagłębień w podłodze służących do stabilizacji ładunku.
    
6. Następnie, używając NANO PROTECT SILVER TABLE, należy zdezynfekować trudno dostępne miejsca, gdy nie mam pewności, że nie dotarł tam  preparat myjąco-dezynfekujący.

Całość procedury kończy zapis w książce dezynfekcji.