Mistrz Branży - interaktywny portal dla piekarzy, cukierników, lodziarzy.

Raport "e-commerce pod szczęśliwą gwiazdką"

dodano , Redakcja PS

Co sprawiło, że ponad 60% właścicieli e-sklepów widzi zagrożenie dla e-handlu w konkurencji bezpośredniej a 37% w braku zaufania klientów? Czy social media stanowią wsparcie dla e-handlu? Skąd tak niskie zainteresowanie SEO? W jaki sposób zatem właściciele e-sklepów wspierają sprzedaż w sieci?

badanie zostało  przeprowadzone  w  dniach  06.11.2013  ­  20.11.2013  roku  wśród  właścicieli sklepów  internetowych  reprezentujących  różne  branże.  W  badaniu  udział  wzięło  365  respondentów. Odpowiedzi  zostały  zebrane  na  podstawie  formularza  ankiety, który zawierał pytania jednokrotnego i wielokrotnego wyboru.

Cel badania:
Badanie  zostało  przeprowadzone  celem  poznania  opinii  i  nastrojów  właścicieli  e­sklepów  w
okresie najintensywniejszych zakupów internetowych. Konstrukcja pytań oraz poruszona problematyka
pozwoliła  również  uzyskać  informacje  dotyczące  narzędzi  wykorzystywanych  w  działaniach
promocyjnych  a  także  barier  hamujących  dalszy  rozwój  handlu  w  sieci.  W  ten  sposób  wyłoniły  się
główne  trendy  w  dziedzinie  sprzedaży  i  działań  marketingowych  w  nadchodzącym  sezonie
świątecznym.

Badanie zrealizowała firma DreamCommerce S.A. twórca i dostawca oprogramowania Shoper.

Główne wnioski z badania:
• Niemal  40%  właścicieli  sklepów  internetowych  spodziewa  się  lepszych  lub  znacznie  lepszych wyników sprzedaży. Rok temu była to mniej liczna grupa ­ ponad 35% badanych. Ponad 36% badanych z kolei uważa, iż tegoroczne obroty i wyniki sprzedaży będą na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego.

• Co piąty właściciel sklepu internetowego szacuje wzrost sprzedaży na poziomie 25­49%. Podobnie jest w przedziale 10­24% ­ na który wskazuje również co piąty ankietowany.

• Blisko 70% ankietowanych właścicieli planuje w tym roku przygotować specjalne oferty świąteczne dla klientów. Rok temu prawie 60% badanych deklarowało takie działanie.

• Tak, jak w latach ubiegłych właściciele sklepów internetowych przygotowują dla klientów:  niższe ceny i  promocje  (60,8%),  co  stanowi  grupę  o  8  punktów  procentowych  mniejszą  niż  rok  temu.  Poza tym rabaty  za  zakup kilku produktów niemal 29% (rok temu było to 41,8%), kupony rabatowe 27,7% (rok temu: 41,8%) oraz nowe produkty ­ prawie 37% (rok temu: 41,8%) ­ ankietowani mogli wskazać kilka rozwiązań.

• Co czwarty właściciel sklepu planuje udział w Dniu Darmowej Dostawy.

• Ponad  50% badanych planuje promować swoją ofertę wykorzystując media społecznościowe ­ rok temu było to około 41% ankietowanych.

• Niemal  40%  właścicieli  wykorzystuje  newsletter  w  ramach  działań  promocyjnych.  Rok  temu  31% badanych deklarowało korzystanie z tego narzędzia. Spadło zainteresowanie takimi aktywnościami, jak: reklama on line (prawie 50%, rok temu: 52,4%) oraz pozycjonowanie w wyszukiwarkach ­ trochę ponad 38%, rok temu było to ponad 48%.

Pobierz pełny raport

 


DreamCommerce S.A., dostawca oprogramowania Shoper do prowadzenia sklepu internetowego, przeprowadził już po raz czwarty badanie wśród właścicieli sklepów internetowych.
Raport zawiera również porównanie wyników na przestrzeni trzech lat.  

Badanie zostało przeprowadzone w listopadzie wśród właścicieli e-sklepów. Wzięło w nim udział 365 respondentów. Odpowiedzi zostały zebrane na podstawie formularza ankiety, który zawierał pytania jednokrotnego i wielokrotnego wyboru.
Celem badania było poznanie opinii i nastrojów właścicieli sklepów internetowych w okresie przedświątecznym.